lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Computer Science News

2018-12-15

Professor Jacek Malec kom till institutionen för datavetenskap 1999. Då hade AI-forskningen där pågått under flera år tillsammans med kognitionsforskarna.


2014-10-08

LUCAS-day 2014 as part of the grand opening of Mobile Heights Center. Full program available![more]