lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Opponenter klara för 25 oktober

2013-10-10

Varje opponent måste ta med sig en skriftlig dokumentation på sina synpunkter, som examinatorn kan ta med sig och läsa. Det är upp till opponenterna att ta kontakt med författarna till examensarbetet för att få den senaste version av rapporten. Flavius