lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rapport-LaTeX uppdaterad

2013-09-23

LaTeX klassen för rapporten är nu uppdaterad. Viktigast är att den använder TeX Gyre typsnitt (Termes, Heros, Cursor) i stället för Garamond, Helvetica, Courier, pga svårigheter med att hitta fria Garamond paket. TeX Gyre typsnitt är kopior på Times New Roman, Helvetica och Courier, och är inkluderade i TeXLive 2013 (och MacTex) installationen. Inga typsnitt problem borde förekomma. Flavius