lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmiljöfrågor vid institutionen för datavetenskap

Här beskrivs vem som ansvarar för arbetsmiljön vid institutionen för datavetenskap och vem som har utbildning för första-hjälpen-insatser.

Prefekt: Martin Höst
Skyddsombud: Anders Bruce
Brandskyddssamordnare: Anders Bruce
Huvudskyddsombud: Per-Henrik Rasmussen
Brandskyddsansvarig: Mats Cedervall
Samordningsansvarig: Mats Cedervall

Första-hjälpen-utbildade

Anders Bruce
Emelie Engström
Christel Frick Narvå
Mathias Haage
Roger Henriksson 
Peter Möller
Sandra Nilsson
Per Runeson
Birger Swahn