lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Datavetenskap

 

Prefekt Biträdande/stf prefekt
Per Runeson Görel Hedin

 

 

Grupp Ordinarie Suppleant
Universitetslektorer, docenter och professorer
  Boris Magnusson Roger Henriksson
Björn Regnell
Emelie Engström
  Krzysztof Kuchcinski Per Andersson
Jacek Malec Elin Anna Topp
  Michael Doggett Jörn Janneck
  Christin Lindholm
Ulf Asklund
Universitetsadjunkter och T/A-personal
Anna Axelsson
Sandra Nilsson
  Vakant Carina Andersson
Forskarstuderande
  Alfred ÅkessonPierre Moreau
Grundstuderande - LTH
Axel Carlsson Alexander Hansson
- -
Skyddsombud
  Anders Bruce