lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Doktorand i eHälsa

Vi erbjuder en doktorandtjänst till kvalificerade sökande med intresse för programvaruteknik, distribuerade system, människa-dator-interaktion och tillämpningar inom e-hälsa för barn. Tjänsten finansieras av det flervetenskapliga forskningsprogrammet eChildHealth, där forskare från bland annat vårdvetenskaper och datavetenskap medverkar. Forskningen bedrivs inom programmets Area VIII, Teknisk Utveckling.

Huvudhandledare: Prof. Görel Hedingorel.hedin@cs.lth.se

Biträdande handledare: Dr. Björn JohnssonBjorn_A.Johnsson@cs.lth.se

Mer info

Se utlysningen på http://lu.varbi.com/what:job/jobID:342333/

Sista ansökningsdatum: 2020-08-15