lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

java_info.sh

Namnbyte!

OBSERVERA!! 2014-12-12 bytte scriptet namn från java_check.sh till java_info.sh!
Det gamla scriptet finn skvar men kommer inte att uppdateras. Ladda ner det nya. Tack!

java_info.sh finns nu på GitHub: https://github.com/Peter-Moller/java-info

java_info.sh är ett script som är till för att berätta lite om din java-miljö. Anledningen till att det kom till är den senaste tidens säkerhetsproblem tillsammans med Apples deaktivering av java-insticksfilen i Safari.

Det är i sammanhanget värt att veta att Äpple → Systeminställningar → Java enbart hanterar (inkl. uppdateringar) webbläsarens Java!! Denna Java (egenligen JRE) ligger i /Library/Internet Plug-Ins/ och kan användas för Java-utveckling, men man bör inte använda den!!

Skall du utveckla Java själv, t.ex. med Eclipse eller Kojo, skall du hämta ner en JDK (se länk nedan).

Man lägger scriptet var man vill och kör det i terminalen. En typisk output ser ut så här:

Java report for: comp.cs.lth.se   Running: Mac OS X 10.10.5   Date & time: 2015-09-25, 12:39

Java version(s) to use for delevopment in Java:
Java Ver  Java Name File System Loccation                             
1.6.0_65-b14-466.1Java SE 6 /System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home
1.8.0_25 Java SE 8 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_25.jdk/Contents/Home
1.8.0_51 Java SE 8 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_51.jdk/Contents/Home


Current value of $JAVA_HOME: "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_25.jdk/Contents/Home"
Suggested value of $JAVA_HOME: "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_51.jdk/Contents/Home"

Change Java-version:
Type: "export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.N)"
where N is the version you want to run.


Java Web Browser Plugin (in "/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin"):
• Java Applet version: 1.8.0_60)
• Java Applet plugin is NOT allowed for user "pemol"!
(do not use this JRE for Java development!!)


There are 5 java processes currently running:
• User: "pemol" (PID: 71730)
• Command: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java
• Java version: "1.8.0_60"
• Launched by: "/Applications/Firefox.app/" (PID=71728, run by "pemol")

• User: "pemol" (PID: 67787)
• Command: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java
• Java version: "1.8.0_60"
• Launched by: "Safari" (PID=67785, run by "pemol")

• User: "pemol" (PID: 42377)
• Command: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_25.jdk/Contents/Home/bin/java
• Java version: "1.8.0_25"
• Launched by: "/Users/cs-pmo/Downloads/eclipse 2/Eclipse.app" (PID=40367, run by "pemol")

• User: "pemol" (PID: 86897)
• Command: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java
• Java version: "1.8.0_25"
• Launched by: "/System/Library/CoreServices/Jar Launcher.app" (PID=86896, run by "pemol")

• User: "ludvig" (PID: 67802)
• Command: /Applications/Minecraft 2.app/Contents/runtime/jre-x64/1.8.0_60/bin/java
• Java version: "1.8.0_60"
• Launched by: "/Applications/Minecraft 2.app/" (PID=67799, run by "ludvig")


Obtaining Java:
1. Java 6 kan be fetched from Apple at this address:
   http://support.apple.com/kb/DL1572
2. Newer Java can be fethes from Oracle at this address:
   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
3. Functionality of web browser plugin can be tested at this address:
   http://www.java.com/en/download/testjava.jsp

 

Scriptet finns att hämta här:
http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/Peter_Moller/scripts/java_info.sh

Sätt sedan korrekta rättigheter på filen så att du kan köra den:
chmod 755 java_info.sh

Den enda optionen till scriptet är -u som uppdaterar det till den senaste versionen.

Om Java-pluginen är aktiverad kontrolleras med:
defaults read ~/Library/Preferences/.GlobalPreferences com.apple.WebKit.JavaPlugInLastUsedTimestamp
Om den inte är aktiverad kan man få igång det genom att besöka:
http://www.java.com/en/download/testjava.jsp

”rtrouton” på webbsiten DerFlounder har skrivit ett script som automatiskt uppdaterar den här tidsstämpeln, se här:
https://derflounder.wordpress.com/2013/03/16/automatically-enable-the-java-web-plug-ins-setting-in-safari-6-0-3-and-later/

 

Man kan alltid hämta den senaste Javan från Oracle:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Java 6 kan man hämta från Apple här:
http://support.apple.com/kb/DL1572

Man kan testa Java i sin webbläsare här:
http://www.java.com/en/download/testjava.jsp

sha1-checksumma för java_info.sh: