lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Introduction to Programming

Kursen har ersatts av EDAA45

Detta är gamla kurshemsidan för 2015 års upplaga av EDA016. Kursen har från 2016 ersatts av EDAA45. Den nya kursens hemsida finns här: http://cs.lth.se/pgk

Omtentamen i EDA016 för D15 och äldre studenter sker under 2016 gemensamt med EDA011/EDA017. Föranmälan till omtentamen krävs.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2 2015

Schema: TimeEdit

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Björn Regnell
E-post: bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursprogram: PDF

Kurslitteratur: Objektorienterad programmering och Java

Formell kursbeskrivning: Kursplan

Kursrepo: GitHub