lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

I samverkan med omvärlden

Institutionen för datavetenskap är aktiv i en rad olika utbyten och samarbeten med det omgivande samhället.

Lär skolbarn och lärare programmera Scala i Vattenhallen

http://www.lth.se/programmera/

På  Vattenhallen Science Center har vi kul med programmering för unga och utbildar lärare i hur man kan lära ut programmering för barn. Vi använder programspråket Scala och utvecklingsmiljön Kojo. Varje år tar vi emot lärargrupper och flera hundra skolbarn. Dessutom tillhandahåller vi övningsuppgifter och manualer för den som vill lära sig programmera på egen hand.

Kontakt: Björn Regnell och Sandra Nilsson

Läs mer på: http://www.lth.se/programmera/

Europeiska robotveckan i robot-labbet

Kraftreglerad parallellkinematik
Stereoskopiskt seende hjälper roboten att fånga bollen

Under en intensiv vecka i slutet av november tar robot-labbet i M-huset emot hundratals skolbarn i åldrarna 10-20 år - och några vuxna. Under en timme får de möta och testa våra industrirobotar. Deltagarna får också en nulägesbild av teknikområden som:

  • Termisk friformsbearbetning
  • Rörelseimitering med Kinect
  • Kraftreglerad parallellkinematik
  • Mobilrobotnavigering 
  • Haptiska rörelsekommandon
  • Balansering <--> återkoppling
  • 3D-seeende med laser
  • Styrning av mobil robot med hjälp av mobiltelefon

 Kontakt: Jonas Wisbrant

 Läs mer på: http://www.lth.se/programvaruportalen/robotveckan/

Fond för öppen källkod

LUFOSS - Lund University Fund for Open Source Software
http://www.lth.se/lufoss/

Open Source Software (OSS) förändrar hela samhället men är också ett bra sätt  för unga programmerare att att lära sig om utveckling av programvara, få  erfarenhet och stärka sin CV. LUFOSS ger stipendier till personer som bidrar till nyttiga eller på andra sätt framgångsrika OSS-projekt. Kandidaterna kan vara studenter, doktorander eller programutvecklare tidigt karriären.

Kontakt: Björn Regnell

Läs mer på: http://www.lth.se/lufoss/

Examensarbete som brygga mellan studenter, företag och forskning

<a href="http://cs.lth.se/uploads/media/Program_Presentationsdag-cs-lth_2015-06-04-med_laenkar.pdf">Program och populärvetenskapliga sammanfattningar juni 2015</a>

Genom examensarbeten på företag möts företag, studenter och forskning på ett sätt som är fruktbart för alla parter. Studenterna får testa sina kunskaper och färdigheter genom att lösa  verkliga  problem. Företagen får en inblick i vad våra blivande ingenjörer kan och förmår och våra forskare får direktkontakt med företag och därmed också uppslag till nya forskningsprojekt och ingångar till ny forskningssamverkan. Fem dagar om året presenterar teknologerna sina examensarbeten vid offentliga seminarier. Rapporterna och populärvetenskapliga sammanfattningar publiceras på internet. 

Kontakt: Flavius Gruian

Läs mer: http://cs.lth.se/exjobb4educators/

Datavetenskaps programmeringstävling

Datavetenskaps programmeringstävling
http://cs.lth.se/contest/

Under en helg i oktober arrangerar lärare vid institutionen den regionala kvalificeringstävlingen till ACM International Collegiate Programming Contest - ett slags VM i programmering. Tävlingen lockar ett hundratal ungdomar, de flesta studenter vid Lunds universitet eller från kringliggande högskolor. De bästa lagen går vidare till final för Norvästeuropa, som i sin tur kvalificerar till världsfinalen.

Kontakt: Roy Andersson och Roger Henriksson

Läs mer: Datavetenskaps programeringstävling

Forskningssamverkan med industrin

Genom en rad olika forskningsprojekt, nätverk och t ex examensarbeten sker ett kontinuerligt utbyte mellan forskningen vid institutionen och företag i regionen, nationellt och internationellt. Genom engagemanget i programvaruportalen är institutionen drivande i den årliga LUCAS-dagen samt arrangemang av publika frukostseminarier. Aktuella forskningsprojekt med stark koppling till företag och offetlig sektor i regionen är EASE, itACiH och Scalare. MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute Lund University är en förlängning av institutionen som ger möjlighet till ännu tätare samverkan med nya och äldre företag. Genom medlemskap i nationella nätverk som Swedsoft, verkar institutionen för utvecklad samverkan mellan industri och akademin men också för stabil finansiering av forskningen. Medarbetare är också aktiva inom mer specialiserade industri-akademiska nätverk som t ex SNESCM (konfigurationshantering), SiREn (kravhantering) och SPIN-syd (Programvarukvalitet)

Kontakt: Per Runeson, Sten Minör och Jonas Wisbrant

Läs mer på: ProgramvaruportalenMAPCI

Följ programvaruportalen: Linkedin Twitter

Datavetenskap på sociala medier

I gränslandet mellan privat och offentligt är några medarbetare aktiva i sociala och andra medier. Följ gärna:

Öppen källkod

En vanlig produkt eller biprodukt av forskning inom datavetenskap är programvara som görs tillgänglig för omvärlden i form av öppen källkod. Exempel: