lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kurslista 2017-2018

Kurser 2018-2019

Observera: Kurshemsidor uppdateras i samband med kursstart. Många av sidorna nedan avser därför kursomgångar under 2016/2017. Vidare byter flera kurser kurskod vilket gör att länkar nedan under en övergångsperiod kan referera till en sida med en gammal kurskod.

Klicka här för att se kursutbudet 2017/2018.

KursKurskodHpHT1HT2VT1VT2not
Affärsdriven programvaruutvecklingETSF25 7,5 x
Algoritmer datastrukturer och komplexitet EDAF05 5 x
Algoritmimplementering EDAF15 5 x
Avancerat projekt i datavetenskap EDAN90 7,5 x   x 1
C++-programmering EDAF50 7,5 xx
C-programmering EDAA253 x 
Coachning av programvaruteam EDAN80 9 xx
Constraint-programmering EDAN01 7,5 x
Databasteknik EDAF75 7,5 x x
Databasteknik - HBG EDAF20 7,5 xx
Datorer och datoranvändning EDAA60 3 x
Datorgrafik EDAF80 7,5 x
Diskreta strukturer i datavetenskap EDAA40 5 x  
Funktionsprogrammering EDAF40 5 x 
Funktionsprogrammering EDAN40 7,5 x 
Högpresterande datorgrafik EDAN35 7,5 x2
Kompilatorer EDAN65 7,5 x  
Konfigurationshantering EDAN10 7,5 x
Konstruktion av inbyggda system EDAN15 7,5 x
Konstruktion av inbyggda system - fördjupningskurs EDAN85 7,5 x
Kravhantering ETSN15 7,5 x 
Kravhantering - HBG ETSF30 7,5 xx
Objektorienterad modellering och design EDAF60 4,5 x
Objektorienterad modellering och design - HBG EDAF257,5 x x
Operativsystem EDAF35 7,5 x  
Optimerande kompilatorer EDAN75 7,5 x
Programmering (M, W, B, K)EDAA65 6    xx  
Programmering i C++ - HBG EDAF30 7,5   x    
Programmering i Java - HBG EDAA10 7,5 x x      
Programmering i Java - fortsättningskurs - HBG EDAA30 7,5 x x  
Programmering och databaser (L, TM) EDAA20 7,5 x 
Programmering, grundkurs (D, W) EDAA457,5 xx
Programmeringsteknik (N, BME) EDAA50 7,5 xx
Programmeringsteknik (F) EDAA55 9 xx
Programmeringsteknik (C, E, I, Pi) EDAA55 9 xx
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (BME, C, E, F, N, W) EDAA017,5 xx
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (D, I, L, M, Pi) EDAA017,5 x
Programvarutestning ETSN20 7,5 x
Programvaruutveckling - metodik ETSA02 6 x
Programvaruutveckling för stora projekt - HBG ETSF20 7,5 xx
Programvaruutveckling för stora system ETSN05 7,5 x
Programvaruutveckling i grupp - projekt EDAF45 7,5 xx
Projekt i datavetenskap EDAN70 7,5 x   x 1
Realtidsprogrammering EDAF55 6 xx
Realtidsystem - HBG EDAF85 7,5 x  
Språkteknologi EDAN20 7,5 x 
Tillämpad artificiell intelligens EDAF70 7,5 x    
Tillämpad maskininlärning EDAN95 7,5 x  
Utvärdering av programsystem EDAA35 7 x x  
Webbprogrammering EDAF90 7,5 x

Noter

  1. 1. Projekt i datavetenskap (EDAN70) och Avancerat projekt i datavetenskap (EDAN90) ges två gånger under läsåret, dels under hösten (läsperiod HT2) och dels under våren (läsperiod VT2).
  2. 2. Högpresterande datorgrafik (EDAN35) är inställd 2018/19 och går nästa gång 2019/20.