lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om vår utbildning

Institutionen för datavetenskap ger kurser inom flera av civilingenjörsprogrammen i Lund och högskoleingenjörsprogrammen i Helsingborg. En lista på vilka kurser vi har med länkar till respektive kurs hemsida finner du här:

Institutionen har också forskarutbildning. Information om forskarutbildning och vilka forskarkurser vi ger hittar du här:

Studenter vid andra fakulteter och studenter som har examen från LTH
För studenter som inte är antagna till något program vid LTH eller som redan tagit ut sin examen från sådant program kan det finnas möjlighet att få följa enstaka kurser som s.k. specialstuderande. Mer information om detta finns här:

Studievägledning
Du är alltid välkommen att kontakta kursansvariga om du har frågor om en enskild kurs.  Vilka som är kursansvariga framgår dels av kursplanen del på kursernas hemsidor.

För mera övergripande studievägledning hänvisas studenter inom LTHs civilingenjörsprogram till studievägledare knutna till respektive program: