lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Datorer i system

Kursen är nedlagd och ges inte längre.

Kursfakta

Omfattning: 8 hp

Kursperiod: HT 2014

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvariga:
Roger Henriksson

Kursprogram:
Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Kursombud:
Alexander Hansson
Oskar Larsson

Sista tentamen i kursen TISDAG 18/8 2015 kl 8-13.

Det sista tentamenstillfället i kursen är tisdagen den 18/8 2015 klockan 8-13 i sal E:3315.

OBSERVERA: Föranmälan krävs! Kontakta kursansvarig senast en vecka före tentamen.
2015-06-16

Kursen i korthet

I kursen Datorer i system får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlättar att förstå sammanhangen mellan kurserna. Kursen introducerar också flera av de arbetssätt som används inom programmet.