lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examination

Allmän tentamensinformation

  • Tillåtet hjälpmedel:  Java snabbreferens (medtag egen)
  • Kursen inrapporteras i Ladok i ttvå delar:
    • Obligatoriska moment (laborationer och inlämningsuppgift) som ger 3 hp.
    • Tentamen som ger 4.5 hp.

Betygsgränser

Betygsgränser på senaste tentan:

  • 18 poägn för betyg 3
  • 25 poäng för betyg 4
  • 30 poäng för betyg 5

Totalt kunde man få 36 poäng.

Extentor

För extentor, se motsvarande kurs i Lund (EDAA01)

För varje tenta som ges i Helsingborg används samma tenta i Lund.

Närmaste tentamenstillfällen

Onsdag 14 januari 2021 (8-13)

Fredag 9 april 2021 (14-19)

Onsdag 19 augusti 2021 (8-13)

Sidansvarig: