lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Föreläsningar

Denna kommer inte uppdateras och försvinner när Moodle sidan är up to date.

I tabellen finns en preliminär plan för föreläsningarnas innehåll samt föreläsningsbilder.

 Föreläsning F1-F6 är under LP1 och F7-F16 är under LP2.

OH-bilder Innehåll Motsv. avsnitt i boken  Programexempel/anm
F1

Introduktion - kursens mål

Interface

Abstrakta datatyper

3:e upplagan: 1

2:a upplagan: 1

 Exempel: shapes (med arv): inheritance_shapes.zip

Exempel: measurable (med interface): interface_measurable.zip

Exempel: komplexa tal (med interface): interface_complexnumber.zip 

Hur man skapar ett nytt Eclipse-projekt som använder SimpleWindow beskrivs under Verktyg.

F2

Introduktion till Java Collections Framework

Använda generiska klasser

Jämföra objekt - equals

Iteratorer 

3:e upplagan: 2.2-2.3, Appendix A6

2:a upplagan: 2.1-2.2, Appendix A6

Exempel - använda generisk klass: MonthAndNbrDays.java

Exempel - iteratorer: IteratorExample.java,  CompareTraversing.java

Exempel - skugga equals: SearchExample.java,  Person.java
F3

Implementera generiska klasser

Exceptions

Testning med jUnit

Javadoc

3:e upplagan: 2.4, Appendix A11, A12, kap 3 (om testning)

2:a upplagan:  2.3, Appendix A11, A12

 SimpleArrayList
F4

Listor 

Nästlade klasser

Länkade listor

3:e upplagan: 2.5–2.8, 2.10

2:a upplagan: 2.5–2.7, 2.9-2.10

Enkellänkad lista med iterator:
SingleLinkedList.java Main.java
F5

Stackar och köer

3:a upplagan: 4.1–4.3, 4.5–4.8

2:a upplagan:  3.1–3.3, 4.1–4.4

F6 Algoritmers effektivitet, tidskomplexitet

3:a upplagan: 2.4

2:a upplagan: 2.4

F7

Grafiska användargränssnitt, JavaFX

Lambdauttryck

Oracles information om JavaFX. Det som är mest relevant är kontrollkomponenterlayout,
händelsehantering och scengraf.

Lambdauttryck beskrivs här. Och i avsnitt 6.4 i 3:e upplagan av läroboken 

Det finns även många exempel på andra ställen, t.ex. java2s.

F8 Rekursion

3:a upplagan: 5.1-5.5

2:a upplagan: 5.1-5.5

F9

Rekursion forts.

Kort film om rekursion (7:20)

Filmer om git och Eclipse:

 

Exempel på backtracking (åtta damer på schackbräde):

Queen.java Board.java Solver.java

F10

Binära träd, binära sökträd

3:e upplagan: 6.1-6.3

2:a upplagan: 6.1-6.3

BinaryTree.java

Aritmetiska uttryck:
Expressions.java
F11

Binära sökträd forts,

Balanserade binära sökträd - AVLträd

Jämföra objekt -Comparable, Comparator

3:a upplagan: 6.5, 9.1-9.2

2:a upplagan: 6.4, 9.1-9.2

F12

Hashtabeller

Interfacet Set och Map i Java

3:a upplagan: 7.1-7.5

2:e upplagan: 7.1-7.5

F13 Sortering

3:e upplagan: 8.1-8.4, 8.6, 8.9

2:a upplagan: 8.1-8.2, 8.4-8.5, 8.7, 8.9

MergeSort.java

QuickSort.java
F14 Prioritetsköer, heapar, heapsort

3:e upplagan: 6.6, 8.8

2:a upplagan: 6.5, 8.8

F15

Sammanfattning

Sidansvarig: