lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursprogram: EDAA35 Utvärdering av programvarusystem

Kursfakta

 • Kursperiod: LP3 - LP4, 2022
 • Omfattning: 7hp
 • Kursansvarig: Martin Höst
 • Kurshemsida: cs.lth.se/edaa35. Dessutom kommer lärplattfrmen Canvas att användas i kursen.
 • Expedition: Ulrika Templing, kursadministratör, 046-2228040, expedition@cs.lth.se
 • Förkunskapskrav: Godkända laborationer eller godkänd tentamen EDAA45 Programmering, grundkurs
 • Förutsatta förkunskaper: Relevanta delar ur Programmeringsteknik fortsättningskurs, som läses samtidigt

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs, samt kunskap om vetenskapligt skrivande och presentation av vetenskapligt arbete. Mer specifikt behandlar kursen hur man kan utvärdera programvarusystem, samt hur utvärderingar av denna i typ planeras, genomföras och rapporteras.

Kursmoment och examination

Kursen består av föreläsningar, laborationer, övningar och ett projekt. För att bli godkänd på kursen måste man bli godkänd på samtliga laborationer och på projektet.

Det finns sex laborationer. De fösta två laborationerna görs individuellt, övriga i grupper om två. För en av laborationerna (laboration 5) krävs det dessutom att man individuellt skriver en rapport och granskar ett antal andra studenters rapporter på ett tillfredsställande sätt.

Om man redovisar resultat av laborationer utanför den schemalagda laborationstiden så sker all redovisning individuellt.

Projektet genomförs under andra läsperioden av kursen i grupper om ungefär 3 personer. Varje grupp föreslår själv ett ämne, baserat på instruktioner och förslagsidéer från kursledningen. I projektet ingår ett teori-quiz som omfattar all teori i kursen.  Detta quiz måste vara godkänt (individuellt) senast enligt deadline för att man ska få genomföra projektet under kursomgången.

Personal

 • Martin Höst: Kursansvarig, föreläsningar, laborationer, projekthandledning
 • Dennis Medved, laborationer, projekthandledning
 • Jacob Johnsson, laborationer, projekthandledning
 • Esbjörn Stenberg, laborationer, projekthandledning
 • Fritjof Bengtsson, laborationer, projekthandledning

Kurslitteratur

Kompendium "EDAA35 Utvärdering av programvarusystem VT 2022", som säljs av KFS Studentbokhandel i Lund, samt görs tillgängligt i pdf på kursens hemsida. 

Anmälan till kursmoment

Alla måste anmäla sig till

 • en tid för laboration 1-2
 • en tid för laboration 3-6
 • en tid för muntlig presentation av laboration 4
 • en projektgrupp, samt tid och sal för målmöte och presentationstillfälle

Denna anmälan sker enligt instruktioner från kursledningen och på kursens hemsida.

Veckoschema

Läsperiod 3 

Vecka 3 (17/1 – 23/1):

 • Föreläsning 1: Intro till kursen, forskningsmetodik (kap. 1, 2, 4 i kompendiet)

Vecka 4 (24/1 – 30/1): 

 • Föreläsning 2: R-programmering (kap. 10, 11 i kompendiet)
 • Labb 1: Introduktion till R

Vecka 5 (31/1 – 6/2):

 • Föreläsning 3: Software Metrics (kap. 5 i kompendiet)
 • Labb 2: R-programmering

Vecka 6 (7/2 – 13/2):

 • Föreläsning 4: Kvantitativ analys (kap. 6 i kompendiet)
 • Labb 3: Analys av data

Vecka 7 (14/2 – 20/2):

 • Föreläsning 5: Exekveringssystem, mätning av exekveringstid (kap. 8, 9 i kompendiet) 
 • Labb 4: Posterpresentation

Vecka 8 (21/2 – 27/2):

 • Föreläsning 6: Att rapportera resultat skriftligt och muntligt, sammanfattning av relaterat arbete (kap. 3, 7 i kompendiet) + föreläsning av Ola Hedbäck från universitetsbiblioteket 
 • Labb 5: Mätning av exekveringstid

Vecka 9 (28/2 – 6/3):

 • Föreläsning 7: Intro till projektet, krav på projektet
 • Labb 6: Software Metrics

Vecka 10 (7/3 – 13/3):

 • Övning: Muntlig presentation av poster från labb 4

Läsperiod 4:

 • 24/3: Deadline – Teoriquiz i Canvas ska vara godkänt. Quizzet görs individuellt. 
 • 28/3: Deadline – Inlämning av rapport från labb 5 för granskning. Rapporten lämnas in individuellt i Canvas. 
 • 28/3, kl 11:00: Deadline – Skriftligt projektförslag lämnas in. Förslaget lämnas in i Canvas.
 • 29/3: Övning: Projekt målmöte (se kursens hemsida)
 • 1/4: Deadline – Granskningskommentarer på rapporter från lab 5 lämnas in i Canvas 
 • 7/4: Deadline – Lab 5, slutgiltig labbrapport lämnas in i Canvas.
 • 5/5: Deadline – senaste dag för halvtidsmöte i projektets
 • 10/5: Övning: Projekt-presentationer 
 • 19/5: Deadline – inlämning slutgiltig projektrapport i Canvas.

För alla deadlines gäller kl. 23.59 om inte annat anges. Deadlines i fetstil i listan ovan betyder att de ändrats sedan första kursprogrammet.