lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Personal

Lärare

  • Martin Höst: Kursansvarig, föreläsningar, laborationer, projekthandledning
  • Dennis Medved, laborationer, projekthandledning
  • Jacob Johnsson, laborationer, projekthandledning
  • Esbjörn Stenberg, laborationer, projekthandledning
  • Fritjof Bengtsson, laborationer, projekthandledning

Kursombud

  • Edmond Mentori 
  • Hien Truong