lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

Projektet genomförs i läsperiod 4, dvs andra halvan av kursen. Målet är att ni ska använda den kunskap ni fått och omsätta den praktiskt i ett projekt.

När det gäller specifika deadlines för projektets olika moment så presenteras de i kursprogrammet.

Projektet genomförs i grupper om ungefär tre personer. Anmälan till grupper görs i Canvas