lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

C: Byte av kurs från ht 2021

Från ht 2021 kommer nya studenter på C-Programmet att läsa EDAA45 (programmeringskurs som använder Scala) istället för EDAA55 (programmeringskurs som använder Java+MatLab).

Alla studenter bör uppmärksamma att dessa båda kurser inte har samma tentor. Det gäller alltså att vara medveten om vilken kurs man läst

Gamla studenter som inte fullgjort EDAA55

Har du tidigare läst EDAA55 men utan att bli klar? Förstahandsvalet är att fortsätta med EDAA55 då det är den kurs som finns på det program du blivit antagen till. Har du redan gjort samtliga laborationer (och fått dessa rapporterade i Ladok) så gäller dessa laborationer och du behöver bara ta tentan i EDAA55 (och göra MatLab laborationerna). Har du mycket kvar ska du troligen läsa om kursen helt för att ha en chans att tillgodogöra dig innehållet. 

För att läsa om kursen behöver du omregistrera dig hos datavetenskaps expedition: https://cs.lth.se/kontakt/expedition/

För specifika frågor kring exakta moment i EDAA55, kontakta kursansvarig: https://cs.lth.se/sandra-nilsson/ Kursen går lp2+lp3

Vill du hellre läsa kursen med Scala?

Om du har så mycket kvar av EDAA55 att du måste läsa om hela och du hellre skulle vilja läsa kursen med Scala för C1 så är det troligen möjligt. Scala-kursen går lp1+lp2. Kontakta i så fall kursansvarig för Scala-kursen: https://cs.lth.se/bjorn-regnell/

Observera att du inte får ta med din några godkända moment från Java-kursen för att "slippa" moment i Scala-kursen.

Observera också att hela, eller delar av, Scala-kursen inte kan ersätta tentan i Java-kursen. Om du väljer att läsa Scala-kursen istället ska du alltså klara av hela varpå den kommer att ersätta hela EDAA55 i din examen.