lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

 

 

Nästa tentamenstillfälle

Eftersom LTH ändrat läsårsindelningen finns det inte längre någon omtenta i januari. 

Nästa tentamenstillfälle går i mars 2021. Alla anmälda kommer att få information om hur tentan ska fungera.

Krav för att få tentera

Laborationer och inlämningsuppgifter måste vara godkända för att du ska få tentera.

Tillåtet hjälpmedel på tentamen

Java snabbreferens: återfinns under fliken Dokumentation och delas ut under kursen. 

Övrig information om examination

Kursen inrapporteras i Ladok i tre delar:

  • Programmering, obligatoriska moment som ger 4,5 hp.
  • MatLab, obligatoriska moment som ger 1.5 hp.
  • Programmering, tentamen som ger 3 hp.

Digitala extentor

Samtliga tentor som getts i digitalt format finns på Moodle. För extentor på papper se nästa avsnitt nedan.