lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering för M, MD, W, B, och K

Om kurshemsida och kursmaterial

Allt kursmaterial, inklusive veckoschema och viktiga meddelanden, hittar ni på instutitionens Moodle sida. Logga in med StIL-id, välj kursen "EDAA65 Programmering för M, MD, W, BK" och ange kursnyckel EDAA65 för att komma in på kursen. Kursnyckeln behöver bara anges en gång.

Direktlänk till kursens Moodle: https://moodle.cs.lth.se/course/view.php?id=882

Om kursen

Kursens första föreläsning är tisdagen 19 januari 2021 kl 13-15 som kommer hållas på distans.

I kursen Programmering kommer du att lära dig att lösa problem med hjälp av dator vilket också kommer att bredda din allmänna problemlösningsförmåga. Du kommer att lära dig objektorientering och Java, att konstruera algoritmer och mycket annat.

Under HT1 ges kursen EDAA20 Programmering och databaser (för L) som består av två delar - programmering och databaser (1.5 hp) där programmeringsdelen om 6HP motsvarar hela denna kurs.

Omfattning: 6hp

Kursperiod: VT1 2021 - VT2 2021

Schema (TimeEdit): Schema

Obligatorisk för: M

Alternativobligatorisk för: W

Valfri för: B, K, MD

Kursberoenden: Godkänd kurs ger tillträde till fortsättningskursen EDAA01 

Kursansvarig: Marcus Klang

E-post: marcus.klang@cs.lth.se

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!