lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

2016-12-05
Kursen EDAF10 ges inte längre utan ersätts av EDAF60 och EDAA40. OMD-delen av EDAF10 är "identisk" med EDAF60, så ni som följt kursen och endast har tentan kvar behöver inte läsa kursen igen utan kan direkt anmäla er till tentamen. Ta kontakt med expeditionen för att registrera er på EDAF60, och på så sätt själva kunna anmäla er till tentamenstillfälle. Godkända projekt i EDAF10 tillgodoräknas i EDAF60 så de behöver ni inte göra igen.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: HT1-2

Schema:TimeEdit

Obligatorisk för: D2

Kursberoenden: Klicka här!

Kursansvarig:
Ulf Asklund

Ansvarig, diskreta strukturer:
Sven Gestegård Robertz

Kursombud:
Nora Wernerson, Fredric Billow och Alexander Hansson

Kursprogram:Klicka här!

Formell kursbeskrivning:Klicka här!