lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och design - Helsingborg

Nyheter

191206 Kurshemsidans aktiviteter kommer framöver ske på kursens Canvas-sidor och inte här. Där kommer ni att hitta nyheter, föreläsningsanteckningar, diskussionstrådar mm. Länk dit hittar ni till vänster här på sidan och ni loggar in med ert student-id.  Åtkomst till Canvas får ni när ni har registrerat er på kursen, vilket ni kan göra tidigast en vecka innan kursstart.

Kursstart

Introduktionsföreläsningen kommer att vara på plats på Campus tisdagen den 18 januari klockan 08:15

Observera att första graflaborationerna redovisas redan på onsdag eftermiddag! 

Avsätt därför tid för att förbereda denna under tisdagen eller onsdagen. Ni kommer att jobba i par med laborationerna.Vem du kommer att jobba med annonseras via Canvas. 

Beskrivning

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+2

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig:
Emelie Engström

Jesper Öqvist (Laborationer)

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Närmaste tentamenstillfälle

  • to 28/4 - 2022 (8-13) - omtenta
  • må 30/5 - 2022 (8-13) - ordinarie
  • ti 16/8 - 2022 (8-13) - omtenta