lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nätverksprogrammering

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp 

Kursperiod: VT1 2018

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: C2

Valfri för: D4, E3, F4

Kursansvariga:
Per Andersson

Kursombud:
Jenny Martinsson, dic15jma (infocom)

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Kursen nätverksprogrammering ger en introduktion till de programmeringstekniska problem som uppstår när datorer kommunicerar med varandra via ett nätverk, speciellt Internet, och lösningar till dessa. Efter genomgången kurs ska man kunna skriva datorprogram som kommunicerar med varandra över ett nätverk. Man ska kunna använda sig av de vanligaste standardprotokollen för att skicka meddelanden. Man ska kunna designa och implementera client/server-lösningar samt arbeta med webbmiljöer.

Projektgalleri

Här lägger vi efter hand ut länkar till årets projektwebbsidor. Ta chansen och se vad era kamrater har gjort som projekt.

Senaste nytt

Ändrad sal för tentan 2018-04-11

Onsdag 2018-04-11, kl 8-13 i MA10C+D, Omtentamen. OBS salen är bytt då fler än förväntat anmält sig. 

Felaktigt tentaschema

Kursen har flyttat från lp4 till lp3. I tentaschemat ligger kursen fortfarande kvar i lp4. Schemaläggarna har informerats om att ordinarie tentan ska går i tentaperiod 3, 12/3 - 17/3. Schemat uppdateras förhoppningsvis snart.

(2017-11-28)

Uppdatering av hemsidan inför kursomgång vt 2018

Arbetet har påbörjats, men är ännu inte klart. Gammal information finns fortfarande kvar.

(2017-11-28)