lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDAF75 - Database Technology

News

2020-10-15:

Kursen kommer att ges på distans under våren 2021, du som är anmäld till kursen kommer att få ett mail med lite mer information under eftermiddagen den 15 januari.

Det är många som har frågor om arbetsfördelningen mellan läsperiod vt1 och vt2, i korthet kan man säga:

  • Alla föreläsningar och obligatoriska moment (laborationer, designmöte för projektet, och tentan) ligger i läsperiod vt1.
  • Deadline för projektet ligger i mitten av vt2, men det är fullt möjligt att göra hela, eller stora delar av projektet under läsperiod vt1.

Vi kommer inte att tillåta plussning så länge tentorna ges på distans.

About the course

This course teaches databases, with an emphasis on relational databases. You will learn how to design a database using E/R modeling and various kinds of normalization, and how to use SQL and Java to interface to a database. You will also get an introduction to NoSQL databases (including graph databases).

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: vt1 (the deadline for the project is in vt2)

Schedule: TimeEdit

Instructor: Christian Söderberg
E-mail: christian.soderberg@cs.lth.se

Formal course description: In English and in Swedish.


General course links:

Cooperation or plagiarism?