lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

EDAF75 - Database Technology

Inför kursomgången våren 2022

Kursen kommer förhoppningsvis att ges helt på campus under våren 2022, du som är anmäld till kursen kommer under fredagen veckan före kursstart att få ett mail med lite mer information.

Det är många som har frågor om arbetsfördelningen mellan läsperiod vt1 och vt2, i korthet kan man säga:

  • Alla föreläsningar och obligatoriska moment (laborationer, designmöte för projektet, och tentan) ligger i läsperiod vt1.
  • Det enda som ligger i läsperiod vt2 är deadline för projektet (den ligger i mitten av vt2), men det är fullt möjligt att göra hela, eller stora delar av projektet under läsperiod vt1.

Så, arbetsfördelningen mellan läsperioderna vt1 och vt2 är någonstans mellan 80%-20% och 100%-0%.

Vi kommer inte att tillåta plussning så länge tentorna ges på distans (men förhoppningsvis kan vi skriva tentorna i sal från och med mars 2022).

About the course

This course teaches databases, with an emphasis on relational databases. You will learn how to design a database using E/R modeling and various kinds of normalization, and how to use SQL and Java to interface to a database. You will also get an introduction to NoSQL databases (including graph databases).

Facts about the course

Credits: 7,5 hp 

Study period: vt1 (the deadline for the project is in vt2)

Schedule: TimeEdit

Instructor: Christian Söderberg
E-mail: christian.soderberg@cs.lth.se

Formal course description: In English and in Swedish.


General course links:

Cooperation or plagiarism?