lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Föreläsningar och seminarier

Aktuellt föreläsningsmaterial läggs (som regel) ut här någon dag innan föreläsningstillfället tillsammans med uppdaterade läsanvisningar. Innan dess ligger det en länk till förra årets föreläsningsbilder och läsanvisningarna refererar också till förra året. När bilderna och läsanvisningarna är definitiva tas texten "PRELIMINÄRT" bort från den aktuella föreläsningen.

Du får ut mest av föreläsningen om du studerar det angivna materialet i förväg.

Materialet ska ses som en del av kurskompendiet - inte allt kommer tas upp under föreläsningen, studenterna förväntas att arbeta genom bilderna på egen hand!

FX = Föreläsning nr X, SX = Seminarium nr X

F1, 2021-08-31

Föreläsningsbilder, PDF

Video

Läsanvisningar:
Kurskompendiet, kap 1 + 2.1

Att starta en tråd (video)
Starta trådar med lambdauttryck (video)
Skapa en kapplöpning (video)
Om kapplöpning (video)

F2, 2021-09-03

Föreläsningsbilder, PDF

Video

Läsanvisningar:
Kurskompendiet, kap 2.2
Real Time Embedded Systems, kap 5.1-5.5, sid 103-129

Lås:kritiska regioner och ömsesidig uteslutning (video)
Signalering, del 1: producer-consumer (video)
Signalering, del 2: semaforer (video)
Monitor med semaforer (video)
Tvärstopp, del 1: en gåta (video)
Tvärstopp, del 2: hur det uppstod (video)

S1, 2021-09-07

Förberedelser:

Arbeta igenom materialet till seminarium 1. Försök lösa så många av problemen som du kan.

Lösningsskiss från seminariet

F3, 2021-09-14

Material till föreläsningen, PDF

Video

Läsanvisningar:
Kurskompendiet, kap 2.3
Real Time Embedded Systems, kap 5.6-5.7, sid 130-140 (Monitors/Summary)

Monitor med synchronized (video)
synchronized löser ändå inte allt (video)
Signalering med wait() och notifyAll() (video)
wait() och notifyAll() i detalj (video)
Varför omger vi alltid wait() med while? (video)
När kan man använda notify() istället för notifyAll()? (video)

F3', 2021-09-17Föreläsning vid behov. INSTÄLLD!
S2, 2021-09-21

Förberedelser:

Arbeta igenom materialet till seminarium 2.

Lösningsförslag till seminarium 2.
Kösystemskiss

Demovideo - hisslaboration

F4, 2021-09-28

Material till föreläsningen, PDF

Video

Läsanvisningar:
Kurskompendiet, sid 36-38 samt kap. 4
Real Time Embedded Systems, kap 6, sid 141-157

Meddelanden med ActorThread (video)
Periodiska trådar med ActorThread (video)
Att avbryta en tråd med interrupt() (video)

F5, 2021-10-01

Material till föreläsningen, PDF

Video

Läsanvisningar:
Resource Allocation Graphs, Roger Henriksson
Real Time Embedded Systems, kap 4, sid 79-101

Dödlägesanalys med semaforer (video)
Ett sätt att undvika dödläge (video)

S3, 2021-10-05

Förberedelser:

Arbeta igenom materialet till seminarium 3.

Extrauppgift: Uppgift från hemtentamen 210826.

Lösningsförslag till seminarium 3.

Lösningsförslag till extrauppgiften.

F6, 2021-10-12

Material till föreläsningen, PDF

Video

Läsanvisningar:
Real Time Embedded Systems, kap 11 & 12, sid 263-294 samt kap 15.1-15.2, sid 333-348

Överkurs om flerprocessorsystem (multicore) som inte ingår i kursen, men kan vara intressant/allmänbildande:

Trådbyten och multicore-datorer (video)
Exempel på multicoreprogrammering: bildbehandling (video)
Bakgrunden till Javas minnesmodell (video)
Hur fungerar volatile? (video)

F7, 2021-10-15

Material till föreläsningen, PDF

Video

Läsanvisningar:
Real Time Embedded Systems, kap 13, 14 & 15, sid 295-360

S4, 2021-10-19

Förberedelser:

Arbeta igenom materialet till seminarium 4.

Extrauppgift: Uppgift från hemtentamen 210826

Lösningsförslag till seminarium 4.

Lösningsförslag till extrauppgiften.

Sidansvarig: Roger Henriksson