lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Veckobrev

Om veckobreven

Varje vecka under kursens gång kommer ni att få ett veckobrev skickat till er på den e-postadress som är angiven för er i Ladok. Det kan vara en god idé att kontrollera att ni har rätt adress angiven. I veckobreven kommer ni att kunna läsa vad som händer i kursen den närmsta tiden. Veckobreven kommer även att gå att läsa på denna webbsida.

Veckobrev 8

Hej!

Här kommer det åttonde och sista veckobrevet i kursen EDAF85 Realtidssystem och vi har precis innan jag skriver detta avslutat det allra sista laborationspasset i kursen. Samtliga aktiva på kursen är nu klara med alla tre laborationerna och Mathias Haage och jag tackar för oss som laborationshandledare.

Nu återstår bara två moment i kursen, ett seminarium och så tentan förstås.

SEMINARIUM 4

På tisdag, den 19/10, klockan 10-12 har vi det sista seminariet i kursen. Denna gång handlar det om schemaläggningsanalys. Uppgifter att prova på att läsa finns utlagda på föreläsnings- och seminariesidan på kurswebben. Där hittar ni även en extra uppgift jag tänkte vi kunde titta på i form av den schemaläggningsuppgift som förekom på hemtentan nu i augusti.

 

TENTAMEN

Tentamen genomförs i traditionell tentamensform på plats på Campus Helsingborg.

Tid: Lördag, 30 oktober 2021, kl 8-13.
Plats: Sal 3T E413 och E421.

Extentor hittar ni under "Examination" på kurswebben.

FRÅGESTUNDER

Jag kommer att lägga ut tider för frågestunder (via Zoom - samma kanal som för laborationerna) under de kommande två veckorna ifall ni har frågor på kursinnehållet inför tentan. Tider läggs ut på kurshemsidan inom kort.

Med vänliga hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Veckobrev 7

Hej!

Här kommer veckobrev 7 i kursen EDAF85 Realtidssystem.

LABORATION 3

I morgon, fredag 8/10, har vi första laborationstillfället för laboration 3. Efterföljande fredag (15/10) avslutar vi laborationsserien med det andra laborationstillfället. Anmälan till båda fredagarnas laborationstillfällen är öppna:

https://sam.cs.lth.se/LabsSelectSession?occasionId=720

FÖRELÄSNINGAR

Vi har dubbla föreläsningar nästa vecka: Tisdag 12/10 kl 10-12 då vi går igenom olika schemaläggningsprotokoll och lär oss vad prioritetsinversion är för någonting samt fredag 15/10 kl 10-12 då vi prator om schemaläggningsanalys (kan vi garantera att vårt system alltid klarar sina deadlines?).

FRÅGESTUND

På tisdag eftermiddag, kl 15.15-16.00, har jag lagt in ett frågetillfälle. Som vanligt ses vi på zoomkanalen för frågestunder:

Med vänliga hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 6

Hej!

Här kommer så veckobrev 6 i kursen EDAF85 Realtidssystem.

Kom ihåg! Föreläsning i morgon fredag 1/10 kl 10-12 om dödläge och dödlägesanalys. Sedan har vi det avslutande laborationstillfället för laboration 2 på eftermiddagen.

Nästa vecka händer två saker i kursen.

SEMINARIUM

På tisdag kl 10-12 har vi ett seminarium där jag kommer att gå igenom exempel på hur man gör dödlägesanalys med hjälp av resursallokeringsgrafer. Förbered er gärna genom att själva försöka lösa uppgifterna och jämför med hur jag gör. Uppgifterna hittar ni under “Föreläsningar och seminarier” på kurshemsidan. Passa på att ställa alla era frågor om dödlägesanalys. Jag introducerar också laboration 3 - tvättmaskinen.

LABORATION 3

Laboration 3 startar med ett första handledningspass på fredag den 8/10. Det följs sedan upp med ett andra pass veckan efter. Anmälningssystemet har öppnat för anmälan till laboration 3, så välj er favorittid för att redovisa/få hjälp! Ni hittar anmälningssystemet på:

Hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 5

Hej!

Halvvägs in i kursen kommer här veckobrev nummer 5 i kursen EDAF85.

LABORATION 2

Denna vecka börjar vi arbeta med laboration 2 med ett första hjälp-/redovisningstillfälle idag fredag.

Anmälan till laborationens andra tillfälle den 1/10 är nu öppen. Länk till anmälan:

OBS! Nästa vecka har vi två föreläsningar: tisdag 10-12 om meddelandesändning, samt fredag 10-12 om dödlägesanalys med mera. Laboration 2 avslutas med ett labbpass på fredagseftermiddagen. På tisdag kl 15.15-16.00 är det en allmän frågestund.

Hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 4

Hej!

Vi har nu hunnit en bra bit in i kursen och det är dags för veckobrev 4.

LABORATION 2

Anmälan till laboration 2 har nu öppnat och går till på samma sätt som för laboration 1. Laborationsuppgiften presenterar jag kortfattat på seminariet på tisdag, men det går naturligtvis bra att tjuvstarta redan nu. Ni bör ha all den nödvändiga teoretiska bakgrunden.

FRÅGESTUNDER

Jag lägger efter hand till nya tider för frågestunder efter hand som veckorna framskrider. Vi har nästa frågestund på tisdag 21/9 mellan klockan 15.15 och 16.00. Hemsidan är alltid uppdaterad med de kommande tiderna.

NÄSTA VECKA

Nästa vecka finns tre saker i schemat för kursen: Seminarum 2 på tisdag 10-12, frågestund på tisdag 15.15-16, samt laborationstid 1 för laboration 2 på fredag kl 10-12 eller 13-15 beroende på laborationsgrupp för de snabba eller de som vill ha lite hjälp.

TILL SIST

Slutligen vill jag återigen varmt rekommendera er att se de små kortfilmerna om monitorer som det finns länkar till på hemsidan under “Föreläsningar och seminarier”. De är mycket bra!

Hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 3

Hej!

Här kommer så veckobrev nummer 3 i kursen EDAF85. Huvudnumret just nu är naturligtvis laboration 1. Vi har haft det första av två laborationspass för laboration 1 idag. Nästa fredag har vi det andra passet för samma laboration. Ni som redan är godkända på laboration 1 efter dagens pass behöver inte ansluta er då. 

Anmälan till nästa veckas laborationstillfälle är nu öppen:

sam.cs.lth.se/LabsSelectSession

Nästa vecka är det schemalagt två föreläsningar som handlar om Javas inbyggda monitorbegrepp. Detta är den andra synkroniseringsprincipen vi går igenom i kursen. Ibland brukar vi ha svårt att hinna med att gå igenom detta på en föreläsning och därför finns det dels en föreläsning inlagd på tisdag kl 10-12 (F3) och dels en föreläsning på den efterföljande fredagen (F3’). Skulle vi hinna med allt på tisdag ställer vi in fredagsföreläsningen. Vi får se hur det går på tisdag.

Kommande vecka börjar jag dessutom med schemalagda frågestunder. Detta är ett tillfälle då ni garaterat kan nå mig via Zoom för att ställa valfria frågor om kursen elelr kursinnehållet. Behöver ni kanske någon extra hjälp med laborationerna eller vill ni  fråga något om innehållet på föreläsningarna? Då kan ni nå mig via samma zoomlänk som ni använder för laborationerna:

https://lu-se.zoom.us/j/66898676495?pwd=TXNVaFBrZW5RSTlMcUJNeFA1ODRydz09

Tiden är tisdag 14/9 kl 16.30-18.00.

Hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 2

Hej!

Här kommer det andra veckobrevet för kursen EDAF85 Realtidssystem. Vi är nu igång med kursen och har hunnit igenom de två första föreläsningarna.

LABORATIONER

Vi ägnar två kalenderveckor och två på varandra följande fredagar för varje laboration. Nästa fredag, den 10/9, är första laborationstillfället för laboration 1. Ni kan boka in er både nästa fredag och veckan efter för samma laboration och är välkomna att boka in er båda fredagarna. Förslagsvis börjar ni arbeta med laborationen efter seminariet på tisdag och utnyttjar nästa fredag antingen för redovisning eller hjälp/handledning. Sedan kan ni vid behov fortsätta arbeta med laborationen under den efterföljande veckan och boka in på det avslutande laborationstillfället. Sedan gör vi på samma sätt för kommande laborationer.

Anmälan till laborationstillfällena beräknas öppna i början av nästa vecka och då kommer också detaljerade instruktioner för detta, se kurshemsidan. Som jag sade på föreläsningen i tisdags bör ni arbeta två och två med laborationsuppgifterna, men jag kommer att acceptera ensamvargar (på er egen risk).

LÄSVECKA 2

Nästa vecka, läsvecka 2, händer två saker i kursen:

  1. Seminarium på tisdag kl 10-12. Den vanliga föreläsningslänken på kurshemsidan gäller för detta zoommöte. Före seminariet (och efter morgondagens föreläsning) ska ni på egen hand läsa igenom och försöka lösa de seminarieproblem som är publicerade under Seminarium 1 på kurshemsidan. Uppgifterna hittar ni antingen på föreläsningssidan eller under kursmaterial på hemsidan. Jag kommer även att presentera laborationsuppgift 1 på seminariet.
  2. På fredagen den 10/9 kommer vi ha det första laborationspasset för laboration 1. Innan dess bör ni ha arbetat med laborationen och gjort så mycket ni kunnat. Hinner ni inte redovisa då kommer ett nytt laborationspass den 17/9 för samma laboration.

Med vänliga hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig

Vecka 1

Hej!

Du får det här mailet eftersom du anmält dig till kursen EDAF85 Realtidssystem som börjar på tisdag. P.g.a. restriktionerna orsakade av den pågående pandemin är vi tvungna att genomföra kursen huvudsakligen på distans även i år, vilket kommer att medföra en utmaning för oss alla. Om pandemin dock utvecklas som LUs ledning hoppats så är dock den preliminära planen att vi ska kunna ses på campus lagom till tentorna. Därefter tror man att restriktionerna kan lyftas. Men vi får se vad som händer…

Varje vecka kommer jag att skicka ut ett veckobrev som berättar vad som kommer att hända den kommande veckan. Detta är veckobrev nummer ett.

OM KURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen består av 7 eller 8 föreläsningar (vi har ett föreläsningstillfälle i reserv), 4 seminarier då jag kommer att gå igenom övningsuppgifter och introducera laborationerna samt 3 laborationer där ni ska lösa problem vid dator i grupper om två studenter. Föreläsningar och seminarier kommer att ges via Zoom. Länken till föreläsningarna/seminarier är:

Lösenord: EDAF85 (om ni behöver det)

Handledning och redovisning av laborationerna kommer också att ske på distans via Zoom. Närmare instruktioner för detta kommer inom kort.

Kursen avslutas med en tentamen som vi hoppas kunna genomföra på plats på campus. Pandemiläget kan dock förändra detta.

KURSMATERIAL

Allt kursmaterial distribueras elektroniskt via kursen hemsida:

Se fliken “Kursmaterial”.

Läsanvisningar till materialet läggs ut på kurshemsidan (fliken “Föreläsningar och seminarier”) i takt med att kursen fortskrider.

VECKANS AKTIVITETER

Den kommande veckan, läsvecka 1, händer följande:

  1. Tisdag 31/8 kl 10-12: Introduktionsföreläsning. Behandlar vad vi menar med ett realtidssystem och vad som är utmärkande för ett sådant.
  2. Fredag 3/9 kl 13-15: Föreläsning 2. Den introducerar begreppet ömsesidig uteslutning och trådsynkronisering med hjälp av semaforer.

TILL SIST

Välkomna till kursen och passa på att kursregistrera er i Ladok om ni inte gjort det redan.

Med vänliga hälsningar,

Roger Henriksson

Kursansvarig 

Sidansvarig: Roger Henriksson