lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF97

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Allmän information och generella krav för kursen finns här.

Institutionen för datavetenskap handleder praktikanter med arbetsuppgifter inom ämnen som vi bedriver undervisning eller forskning inom. För att studenten ska ha möjlighet att nå kursmålen ska följande kriterier uppfyllas:

  • Praktiken ska ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Arbetsuppgifterna ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Detta innebär normalt  att studenten har läst minst en kurs som har EDAA01 - programmering FK som förkunskapskrav. För studenter som vill göra praktiken under sommaren år 3 och endast har EDAA01 i obligatoriet så kan EDAA01 räcka. Kontakta institutionen för en bedömning om uppgiften är tillräckligt komplex och att studenten har tillräcklig kunskap för den.
  • Studenten ska arbeta i ett team som normalt arbetar med uppgifter som liknar studentens.
  • Företaget ska ha en mogen organisation, d.v.s. en etablerad process för mjukvaruutveckling när programmering är en dominerande del av arbetsuppgiften. Om det är ett nystartat företag med ett team av seniora utvecklare kan det vara ok, men om de flesta medarbetarna på företaget är nyexaminerade är det troligtvis inte ok.
  • Studenten ska ha möjlighet till samarbete med yrkesroller inom andra ämnen än sitt eget ämne. Det innebär att företaget ska vara tillräckligt stort för att dessa yrkesroller ska finnas.

Per Andersson är kontaktperson på institutionen för kursen. Per kan svara på frågor om kursen, men ansvarar inte för att hitta handledare åt studenter.


Sidansvarig: