lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ingenjörsprocessen - metodik

Ersatt med ETSA02 Programvaruutveckling - metodik

Från VT 2016 har denna kursen ersatts med ETSA02 Programvaruutveckling - metodik.

Se cs.lth.se/etsa02. 

no news in this list.

Kursfakta 2015

Omfattning: 5 hp 

Kurskod: ETSA01

Kursperiod: 2015 VT2

Schema 2015 VT 2: Klicka här!

Obligatorisk för: C1, D1

Alternativobligatorisk för: I3

Kursansvarig:Markus Borg

Kursprogram:  Klicka här!

Formell kursbeskrivning: Klicka här