lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Övningar och övningsuppgifter 2015

Ett av flera syften med kursens övningstillfällen är introducera och förtydliga olika aktiviteter och moment som behövs i projektuppgiften. Därför är det viktigt att hela eller största delen av projektgruppen deltar vid övningstillfällena. Dels genererar övningsuppgifter material till projektuppgifterna och dels får projektgrupperna  muntlig återkoppling på kursens projektuppgift då.

Övningsuppgifterna i menyn till vänster är sorterade efter frågeställning/tema. Det finns alltså inte någon absolut koppling mellan övningstillfällena och övningsuppgifterna. Vilka övningsuppgifter som hör till respektive övningstillfällen och vilken projektåterkoppling som kan förväntas vid respektive övningstillfälle framgår av kursens veckorschema.

Med ca två timmars individuell förberedelsetid får man nog god nytta av respektive övningstillfälle.

Vi försöker att i efterhand publicera bilder och eventuellt annat material på denna sida.

Övning 1: Kravhantering och projektstart

Förbered inför onsdag (Ö1a): 

  • Läs noga projektbeskrivningen avsnitt 1-4 på kurswebben
  • Läs Jalote, kapitel 3
  • Exercise Assignment: Requirements 1-6
  • Räkna med projektarbete inför Ö1b (schemalagt utan sal)

Förbered inför torsdag (Ö1b): 

  • Uttryck ett användningsfall för "Användare lämnar cykel i garage" med tillhörande funktionella krav samt några kvalitetskrav.

Slides

Övning 2: Projektplanering, granskning och projektåterkoppling

Övning 3: Test del 1

Förbered inför torsdag:

Slides:

Övning 4: Test del 2 och workshop

Förbered inför onsdag (Ö4a):

  • Läs kapitel 8 i Jalote (fokusera på avsnitt 8.3.1, 8.3.2, 8.4-8.5)
  • Exercise Test: T.9-T.14
  • Räkna med projektarbete inför Ö4b (schemalagt utan sal)

Förbered inför torsdag (Ö4b): 

  • Specificera testfall för användningsfallet "Användare lämnar cykel i garage"

Slides: