lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ProgramvaruUtveckling för Stora Projekt (PUSP) - Helsingborg

Meddelanden

Välkommen till Programvaruutveckling för stora projekt, ETS20!

 

Kurens våren 2021 kommer att ges helt på distans. Mer information kommer innan kursstart.

Undervisningen kommer att ske via Zoom och Canvas.

Kursens Canvasyta kommer att vara tillgänglig i januari 2021

 

 

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+ VT2  2021

Schema: Se kursprogram

Förkunskaper: Se kursbeskrivning

Kursansvarig: Christin Lindholm

Kursprogram:Klicka här!

Kursbeskrivning från Lör- och timplansweb: Klicka här!