lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

22/23 lp2

VÄLKOMMEN på upprop o introduktionsföreläsning MÅN 31 okt, kl 10-12 i E:A! Om du får förhindrer, maila kursansvarig == elizabeth@cs.lth.se .

Kursanmälan är STÄNGD Om du missat att anmäla dig, gör en sen-anmälan omgående. Sen anmälan hanteras i mån av plats, endast då vi i år har fler sökande än tidigare. Alla som anmält sig i tid o som uppfyller förkunskapskraven HAR en plats på kursen.

Beställ kursboken nu så att du har den till kursstarten: Bo Tonnquist, Projektledning. Sanoma utbildning. Upplaga 7 eller 8, båda funkar.

När kursregistreringen öppnar (ca 1 v innan kursstart):

1. kursregistrera dig - då få du tillgång till kursens Canvas area med allt kursmaterial

2. anmäl dig till en projektgrupp (6 personer / grupp). Detta gör du i Canvas.

En projektgrupp går på seminarier (övningar i TimeEdit) tillsammans och tillhör då en av följande klasser:

  • klass A: seminarium tors kl  8-10 för grupperna A1..An
  • klass B: seminarium tors kl 10-12 för grupperna B1..Bn
  • klass C: seminarium fre   kl  8-10 för grupperna C1..Cn
  • klass D: seminarium fre   kl 10-12 för grupperna D1..Dn
  • klass E: seminarium fre   kl 13-15 för grupperna E1..En
Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Schema (TimeEdit): Click here!

Kursöversikt: Click here!

Course plan: Click here!

Kursprogram:Click here!

Projektuppgift:Click here!

Kursombud:

  • TBD (C)
  • TBD (D)