lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

23/24 lp2

VÄLKOMMEN obligatoriskt upprop o introduktionsföreläsning MÅN 30 okt, kl 10-12 i E:A! Om du får förhinder, maila kursansvarig == elizabeth@cs.lth.se .

Beställ gärna kursboken så att du har den till kursstarten: Bo Tonnquist, Projektledning. Sanoma utbildning. Upplaga 7 eller 8, båda funkar. Boken behandlar ett av de ämnena som kurser innehåller, nämligen projekt; hur man planerar och leder projekt för både agil och mer traditionell fasbaserad utveckling.

När kursregistreringen öppnar (må 23/10 - lö 28/10):

1. kursregistrera dig - då få du tillgång till kursens Canvas area med allt kursmaterial o alla inlämningar

2. anmäl dig till en projektgrupp (6 personer / grupp). Detta gör du i Canvas FÖRE kursstart - senast lö 28/10 (därefter tas kurslistan ut inför uppropet).

En projektgrupp går på seminarier (se TimeEdit) tillsammans och tillhör då en av följande klasser:

  • klass A: seminarium tors kl  8-10 för grupperna A1..An
  • klass B: seminarium tors kl 10-12 för grupperna B1..Bn
  • klass C: seminarium tors kl 13-15 för grupperna C1..Cn
  • klass D: seminarium fre   kl 10-12 för grupperna D1..Dn
  • klass E: seminarium fre   kl 13-15 för grupperna E1..En
Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Schema (TimeEdit): Click here!

Kursöversikt (inkl alla deadlines): Click here!

Course plan: Click here!

Kursprogram:Click here!

Projektuppgift: Click here!

Kursombud

  • Jesper Lundqvist (C)
  • Johannes Engstrøm Hauen (D)