lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

20/21 lp2

Årets kursomgång kommer att ges via Zoom och Canvas, se kursöversikten

  • Beställ kursboken nu så att du har den till kursvecka 2 när vi börjar gå igenom delarna om projektledning: Bo Tonnquist, Projektledning, 7e upplagan. Sanoma utbildning. 2018.
  • Kika gärna på projektuppgiften redan nu och fundera på gruppindelning (grupper om 6 studenter).

Om du glömt kursanmäla dig så kontakta kursansvarige omgående.

När kursanmälan öppnar (ca 1 v innan kursstart):

1. kursregistrera dig - då få du tillgång till kursens Canvas area med allt kursmaterial inkl länkar till zoom.

2. anmäl dig till en projektgrupp i Canvas (6 personer / grupp).

En projektgrupp går på seminarier tillsammans och tillhör då en av följande klasser:

  • klass A: seminarium tisdagar kl 15-17 för grupperna A1..An
  • klass B: seminarium onsdagar kl 10-12 för grupperna B1..Bn
  • klass C: seminarium onsdagar kl 13-15 för grupperna C1..Cn
  • klass D: seminarium torsdagar kl 13-15 för grupperna D1..Dn
  • klass E: seminarium torsdagar kl 15-17 för grupperna E1..En


Gå på det OBLIGATORISKA uppropet Må 2/11 kl 13-15 för att garantera din plats på kursen och för att spika projektgrupperna. Zoom länk finns på kursens Canvasyta.

Page Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Schema (TimeEdit): Click here!

Kursöversikt: Click here!

Course plan: Click here!