lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSF25 - The Business of Software

21/22 lp2

Kursen är nu igång med 140+ registrerade studenter. Jättekul att vara tillbaks på Campus! Allt material, kurslitteratur, föreläsningsbilder, seminarieuppgifter etc publiceras på kursens Canvas yta.

Årets kursomgång kommer att ges på Campus, dvs vi ses i föreläsnings resp seminariesalar.

  • Beställ kursboken nu så att du har den till kursvecka 2 när vi börjar gå igenom delarna om projektledning: Bo Tonnquist, Projektledning, 7e upplagan. Sanoma utbildning. 2018.

När kursanmälan öppnar (ca 1 v innan kursstart):

1. kursregistrera dig - då få du tillgång till kursens Canvas area med allt kursmaterial

2. anmäl dig till en projektgrupp (6 personer / grupp). Detta gör du i Canvas.

En projektgrupp går på seminarier (övningar i TimeEdit) tillsammans och tillhör då en av följande klasser:

  • klass A: seminarium ons kl 10-12 för grupperna A1..An
  • klass B: seminarium tor  kl  8-10 för grupperna B1..Bn
  • klass C: seminarium tors kl 10-12 för grupperna C1..Cn
  • klass D: seminarium tors kl 13-15 för grupperna D1..Dn
  • klass E: seminarium tors kl 15-17 för grupperna E1..EnPage Manager:

ABOUT THE COURSE

Credit points: 7,5 hp

Head of course: Elizabeth Bjarnason

Schema (TimeEdit): Click here!

Kursöversikt: Click here!

Course plan: Click here!

Kursprogram:Click here!

Kursombud:

  • Fanny S. Forsdik (C)
  • Madeleine Berild (D)
  • Mark Lundager (D)