lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: HT1+2 2020

Schema (TimeEdit): 

Obligatorisk för: IDA3

Kursansvarig: Christin Lindholm
E-mail:Christin Lindholm

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från Lär- och timplanswebben:Klicka här!