lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hur går det till?

Det följande är en kortare version av examensarbetsprocessen vid LTH. Den är också anpassad till dem som gör examensarbete vid institutionen för datavetenskap.

1. Fundera på att börja examensarbete

a. Klara den formella

Kolla med din programplanerare om du uppfyller de formella krav för att påbörja ditt examensarbete.

b. Hitta ett förslag från ett företag eller institutionen

 Börja med läraren på din favoritkurs, i Canvas, eller med ditt favoritföretags hemsida eller MyCareer (exjobba i Skåne!).

c. Hitta arbetspartner

På institutionen för datavetenskap vill vi att examensarbete görs i par. Vissa företag är också medvetna om detta och utlyser arbeten för två studenter. Fråga dina kamrater tidigt eller använd Canvas Find degree project partner eller MyCareer för hitta eller lägga in annonser. 

2. Uppstart

a. Skaffa examinator och handledare på institutionen

  • Kommer förslaget från institutionen, så har du redan en idé om vem som ska vara examinator och handledare. 
  • Vill du ha hjälp med att hitta rätt person (som ska ta rollen som examinator eller handledare), fyll i detta formulär

b. Komplettera den digitala anmälningsblanketten

Komplettera den digitala anmälningsblanketten och följ instruktionerna som du får i email. Du måste redan veta vilka dina handledare och examinator är, så att du kan skicka länken till din anmälningsblankett till dem. Komplettera allt du kan i den digitala blanketten så att lärarna bara behöver fylla i kurskoden och ta ansvar för sin roll. När allt är klart med blanketten blir du antagen av din programplanerare och sedan ska du själv registrera dig på examensarbetskursen så att det syns i Ladok.

c. Skriva klart måldokumentet

Arbetet kan inte börja förrän examinatorn har godkänt ert måldokument (se Riktlinjer). Handledaren kan hjälpa till med att utforma detta. Det här blir som ett kontrakt mellan er, lärarna och företaget.

Några exempel: E. Ottosson, S. Sinha 2014V. Roxling, A. Goteman 2015A. Hildingson, J. Svalin 2015

3. Under arbetets gång

a. Sikta på en presentationsdag

På institutionen för datavetenskap finns schemalagda gemensamma presentationsdagar. Försök sikta in er på en av dessa. Planera ert arbete med tanke på den dagen.

b. Opponera tidigt

Att göra din opposition tidigt ger dig möjligheten att förbättra din egen rapport och presentation. Du kan opponera under en av institutionens gemensamma presentationsdagar eller på ett examensarbete som presenteras vid en annan institution. För detaljer om innehåll och process se stycken om Opposition i LTHs Examensarbeteprocess. Respondentens examinator kan ha ytterligare krav om innehåll och process. Notera: Opponeringen görs individuellt!

c. Börja skriva tidigt

Strukturera och börja skriva rapporten tidigt så att ni kan få användbar återkoppling från er handledare. Rapporten ska inte vara en eftertanke på arbetet utan formas med och styr arbetet. Använd LaTeX-mallen vi erbjuder. Mallen inkluderar den populärvetenskapliga sammanfattningen som är ett obligatoriskt moment i examensarbetskursen.

Obs: Rapporten får inte vara längre än 10,000 ord per 15 hp mellan Introduktion och Slutsats, dvs:

  • 10,000 ord för EDAL01 (c:a 40 A4 sidor)
  • 15,000 ord för EDAL05 (c:a 60 A4 sidor)
  • 20,000 ord för EDAM05 (c:a 80 A4 sidor)

4. Avslut

a. Presentera

Du hittar en del information om att presentera examensarbeten i LTHs anvisningar. På datavetenskap har vi gemensamma presentationsdagar, som ger er möjlighet att både presentera och opponera på samma dag. Notera: följ anmälningsprocessen, anmäl er tidigt. En typisk presentation borde vara max 25 min. och följs av opposition och frågor/kommentarer från publiken. Antalet opponenter bestäms av examinatorn (oftast två). 

b. Slutföra rapporten

Komplettera rapporten, inklusive populärvetenskapliga sammanfattningen, enligt instruktionerna från er examinator och opponenterna. Använd helst vår rapportmall (eller en liknande formatering), och skicka in rapporten och popvet-sammanfattningen i samma PDF till er examinator som bestämmer när den är godkänd.Examinatorn godkänner er, samt sparar PDFn i vårt system och informerar cs_expedition@cs.lth.se; handläggaren laddar upp den i LUP Student Papers.

Därefter skickas rapporten till tryckning. Vanligtvis trycks det upp 3 exemplar per student av rapporten om ni behöver dem (i gråskala). Dessutom trycks det upp ett exemplar vardera till handledare och examinator ifall de ber om det, samt ett arkivex som lagras på institutionen.

Sidansvarig: