lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Presentationsdagar

I nuvarande läge kör vi Zoom-presentationer. För att göra det lättare att administrera sådana möten, bör examinatorn ange ett Zoom room där hen kan vara "host".

Att presentationerna sker under samma dag (som en mini-konferens) är inte lika viktigt eftersom de flesta (alla?) har tillgång till Zoom. Dessutom kan många Zoom-möten på samma dag vara tröttsamt. Därför är upp till examinatorn att bestämma om hen helst vill ha vissa presentationer en annan dag - det får inblandade studenter och lärare diskutera innan anmälan görs.

De som presenterar bör fortfarande anmäla sina presentationer och försöka överföra tidsplanen till eget presentationsdatum: annonsera 3 veckor innan och se till att ha en slutgiltig rapport ungefär 1 vecka innan.

Opponenter kan utgå från annonserna i kalendern nedan för att hitta och anmäla sig till presentationer, som görs genom att skicka email till examinatorn för presentationen.

Presentationsdagarna vid institutionen för datavetenskap fungerar som mini-konferenser med fokus på ditt och dina kurskamraters examensarbeten. Vi skapar ett program inför dagen och ser till att trycka upp era populärvetenskapliga sammanfattningar, och bjuder in såväl industrin som forskarsamhället och dina medstudenter. Det är frivilligt att delta, och om det finns skäl som gör att det passar dig bättre att genomföra en enskild presentation vid ett annat datum kan du fortfarande göra det.

Som student kan du medverka genom att göra något eller allt av följande: presentera, opponera, vara del av publiken och/eller bidra till ett givande kontaktutbyte mellan studenter, forskare och industrin.

PresentationsdagAnmäl din presentation
senast
Skicka in popvet senastAnmäl dig som opponent fr o m
Tor 26 aug 2021Sön 8 augTor 19 augTor 12 aug
Tor 28 okt 2021Sön 10 oktTor 21 oktTor 14 okt
Tor 17 mar 2022Sön 27 febTor 10 marTor 3 mar
Tor 9 jun 2022Sön 22 majTor 2 junTor 26 maj

Presentera/Opponera (2021): Hur går det till?

Anmäl din presentation

 1. Innan du anmäler dig till en presentationsdag ska din handledare granska och godkänna ett aktuellt utkast av din rapport. Du ska också kontrollera att examinator kan närvara den dag som du har tänkt presentera. Först när du får grönt ljus från examinator och handledare kan du gå vidare till nästa punkt: 
 2. Anmäl din presentation (formulär)
 3. Efter att du har skickat in din anmälan har du i regel några dagar på dig att finputsa din populärvetenskapliga sammanfattning. Läs instruktionerna noggrant. Skicka din populärvetenskapliga sammanfattning till dl_exjobb at cs.lth.se senast det datum som finns angivet i tabellen ovan.
 4. Gör dig beredd på att skicka en version av din rapport till en eller flera opponenter c:a en till två veckor efter din anmälan. Det är upp till dig och opponenterna att bestämma detta. Håll utkik efter mail.

Anmäl dig som opponent

 1. Aktuella examensarbeten listas med rubrik och abstract strax efter sista anmälningsdag (håll uppsikt på kalendariet på cs.lth.se).  Skicka sen ett email till examinatorn med ditt namn och presentationen du har bokat upp dig på. Det kan inte vara för många som opponerar på samma examensarbete, eftersom det ska finnas tid för alla att redovisa sina synpunkter och ställa frågor. Först till kvarn gäller. Notera: bokningen och opponeringen görs individuell (inte i par)!
 2. Om det examensarbete som du helst vill opponera på inte har plats för fler opponenter, kontakta examinatorn för ett annat.

Presentera och/eller opponera

Genomför din presentation och/eller opposition enligt schemat. Presentationer brukar inte vara längre än 25 minuter (planera för det), så att opponenterna har tid att ställa frågor till er och diskutera, samt publiken eller examinatorn kan kommentera eller ställa frågor.

Vi erbjuder ingen mall för presentationer, men er handledare kanske hjälpa er med detta samt granska er presentation inan presentationsdagen.

Vill ni presentera ert arbete på företaget, gör gärna det (bra övning), men ni behöver fortfarande presentera vid LTH.

Efter presentationen

Det finns ingen förutbestämd tidsram för arbetet efter presentationen, eftersom det beror på vilka ändringar du behöver göra.

 • Justera din rapport i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator och eventuella opponenter
 • Justera din populärvetenskapliga sammanfattning i enlighet med de kommentarer som du har fått från examinator
 • Se till att din examinator (eller handledare) skickar den godkända och tryckfärdiga rapporten till handläggaren inklusive en alternativ titel (exjobbet ska senare registreras med både svensk och engelsk titel).
 • Handläggaren tar kontakt med dig via epost och laddar upp din rapport i LUP. När det är gjort, och du är klar med alla obligatoriska moment i kursen, rapporteras ditt betyg in till Ladok.
 • Din rapport trycks upp i E-husets tryckeri. När det är klart tar handläggaren kontakt med dig. Dina exemplar hämtar du upp i E-huset.
 • Om du i och med examensarbetet har slutfört hela din utbildning, kan du ansöka om examen via Examensavdelningen.