lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Vad innebär det att doktorera?

Doktorandutbildningen är nominellt på fyra år (240 hp). Som doktorand är man normalt anställd på en doktorandtjänst, och normalt kombinerar man 80% forskning med 20% undervisning. Detta gör att studierna sträcks ut över fem år. Det finns även andra anställningsformer som t.ex. industridoktorand.

Alla doktorander har en handledare, och normalt ingår man i en forskningsgrupp och samarbetar med andra doktorander och forskare. Forskningen dokumenteras i artiklar som publiceras på konferenser och i tidskrifter. Man går också forskarkurser av olika slag.

De flesta doktorander på Datavetenskap är externfinansierade, vilket innebär att finansieringen kommer från speciella projekt som handledaren fått i konkurrens med andra forskare. Sådana projekt innebär ofta samarbete med andra forskare, ibland internationellt, och även med industrin.

På Datavetenskap tar nästan alla doktorander en licentiatexamen halvvägs genom utbildningen. Detta är en etappexamen som motsvarar 60 hp forskarkurser och 60 hp avhandling. För doktorsexamen fordras ytterligare 30 hp forskarkurser och 90 hp avhandling. En avhandling består ofta av en introduktion och ett antal publicerade artiklar (sammanläggningsavhandling), eller så kan den skrivas som en monografi.

Allmän information om att doktorera på LTH finns på http://www.lth.se/forskning/forskarutbildning_lth/.

Att söka doktorandtjänst

Doktorandtjänster på Datavetenskap lyses normalt ut i samband med att forskarna på institutionen fått externfinansierade projekt beviljade, och sker därför inte regelbundet. Utlysningarna annonseras på http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/. Om du är intresserad av att bli doktorand kan du kontakta antingen någon av institutionens forskargrupper eller institutionens forskarstudierektor, Görel Hedin, för att få mer information.

Doktorandkurser

Se PhD courses