lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbet - steg-för-steg

Det följande är en kortare version av examensarbetsprocessen vid LTH. Den är också anpassad till dem som gör examensarbete vid institutionen för datavetenskap.

1. Innan examensarbetet börjar

a. Klara det formella - behörighet o kursanmälan

Kolla att du uppfyller de formella krav för att påbörja ditt examensarbete, t ex genom att läsa kursplanen och/eller kontakta din programplanerare. Fyll in den digitala examensarbetsblanketten

b. Hitta ett förslag från företag, institutionen, eller eget

Det finns många sätt att hitta uppslag till ett exjobb. Till exempel, prata med läraren på din favoritkurs, titta på förslag i Canvas eller på ditt favoritföretags hemsida eller MyCareer (exjobba i Skåne!). Bekanta dig med målen och syftena med att göra exjobb genom att läsa kursplanen - EDAL05 (högskoleingenjör 22.5hp), EDAM05,(civilingenjör 30 hp), EDAL01 (BSc - kandidatarbete 15hp), EDAM01 (MSc 30 hp) ! 

c. Hitta arbetspartner VIKTIGT!

På institutionen för datavetenskap vill vi att examensarbete görs i par. Vissa företag är också medvetna om detta och utlyser arbeten för två studenter. Fråga dina kamrater tidigt eller använd Canvas Find degree project partner eller MyCareer för hitta eller lägga in annonser. 

2. Initiering av exjobbet

a. Skaffa handledare och examinator på institutionen

  • Kommer förslaget från institutionen, så har du redan en idé om vem som ska kan vara handledare och examinator 
  • I annat fall, behöver du identifiera vilket område inom Datavetenskap som ditt exjobb ska fördjupa sig inom. Information om möjliga områden och kontaktpersoner finns här.
  • Om du fortfarande behöver hjälp med att hitta rätt person (som ska ta rollen som examinator eller handledare), fyll i detta formulär

 

 

 

OBS. Du kan även göra exjobb på andra institutioner, även som D-student, på t ex EIT eller Reglerteknik.

b. Komplettera den digitala anmälningsblanketten

Komplettera den digitala anmälningsblanketten och följ instruktionerna som du får i email. Du måste redan veta vilka dina handledare och examinator är, så att du kan skicka länken till din anmälningsblankett till dem. Komplettera allt du kan i den digitala blanketten så att lärarna bara behöver fylla i kurskoden och ta ansvar för sin roll. När allt är klart med blanketten blir du antagen av din programplanerare och sedan ska du själv registrera dig på examensarbetskursen så att det syns i Ladok.

c. Skriva klart måldokumentet

Arbetet kan inte börja förrän examinatorn har godkänt ert måldokument (se Riktlinjer). Handledaren kan hjälpa till med att utforma detta. Det här blir som ett kontrakt mellan er, lärarna och företaget.

 

 

 

 

 

 

 

Några exempel: E. Ottosson, S. Sinha 2014V. Roxling, A. Goteman 2015A. Hildingson, J. Svalin 2015

3. Planering o Genomförande

a. Planera arbetet och sikta på en presentationsdag

Baserat på måldokumentet, gör en plan på det arbete som ska genomföras, t ex läsning av litteratur, planering av exjobbets aktiviteter (t ex, design, implementation, experiment, utvärdering och/eller annan data insamling), genomgörande av dessa aktiviteter inklusive analys, rapportskrivning, opponering, presentation av examensarbete. Gör en initial grov tidssättning av planen, t ex på vecko- eller månadsbasis. Använd denna plan för att följa upp arbetet, och justera efterhand som arbetet fortlöper.

 

På institutionen för datavetenskap finns schemalagda gemensamma presentationsdagar. Försök sikta in er på en av dessa. Planera ert arbete med tanke på den dagen.

b. Opponera tidigt

Att göra din opposition tidigt ger dig möjligheten att förbättra din egen rapport och presentation. Du kan opponera under en av institutionens gemensamma presentationsdagar eller på ett examensarbete som presenteras vid en annan institution. För detaljer om innehåll och process se stycken om Opposition i LTHs Examensarbeteprocess. Respondentens examinator kan ha ytterligare krav om innehåll och process. Notera: Opponeringen görs individuellt!

c. Börja skriva tidigt

Strukturera och börja skriva rapporten tidigt så att ni kan få användbar återkoppling från er handledare. Rapporten ska inte vara en eftertanke på arbetet utan formas med och styr arbetet. Använd LaTeX-mallen vi erbjuder. Mallen inkluderar den populärvetenskapliga sammanfattningen som är ett obligatoriskt moment i examensarbetskursen.

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Rapporten bör inte vara längre än 10,000 ord per 15 hp mellan Introduktion och Slutsats, dvs:

 

 

 

 

 

 

  • 10,000 ord för EDAL01 (c:a 40 A4 sidor)
  • 15,000 ord för EDAL05 (c:a 60 A4 sidor)
  • 20,000 ord för EDAM05 (c:a 80 A4 sidor)

4. Avslutning

a. Presentera

Du hittar en del information om att presentera examensarbeten i LTHs anvisningar. På datavetenskap har vi gemensamma presentationsdagar, som ger er möjlighet att både presentera och opponera på samma dag. Notera: följ anmälningsprocessen, anmäl er tidigt. En typisk presentation är c:a 20 min och följs av opposition och frågor/kommentarer från publiken. Antalet opponenter bestäms av examinatorn (oftast två). 

b. Slutföra rapporten

Komplettera rapporten, inklusive populärvetenskapliga sammanfattningen, enligt instruktionerna från er examinator och opponenterna. Använd helst vår rapportmall (eller en liknande formatering), och skicka in rapporten och popvet-sammanfattningen i samma PDF till er examinator som bestämmer när den är godkänd.Examinatorn godkänner er och informerar cs_expedition@cs.lth.se. Maila komplett o godkänd pdf till cs_expedition@cs.lth.se så laddas den upp i LUP Student Papers.

 

 

 

 

 

 

 

Numera trycker vi upp rapporter endast på begäran och efter beslut av examinator.

Sidansvarig: