lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Employment

Alla anställningar omfattas av arbetsrättslagarna och dessutom av Lunds Universitets lokala kollektivavtal,

(Villkorsavtal+Villkorsavtal T). Anställningar som lärare och doktorander regleras också i Högskoleförordningen  

 

  • Lärare och doktorander har årsarbetstid. Arbetstimmarna kan spridas fritt över årets dagar, därmed ej möjlighet till övertid.
  • Den totala årsarbetstiden är för arbetstagare med :

          35 semesterdagar - 1700 timmar

          31 semesterdagar - 1732 timmar

          28 semesterdagar - 1756 timmar

  • För teknisk/administrativ (TA) personal gäller 40 timmars arbetsvecka. Möjlighet att välja mellan flex och fast arbetsschema. Blankett lämnas varje månad till Carina.

 Din lön betalas ut den 25:e varje månad.

          Om den 25:e är en lördag - utbetalning fredag,

          om den 25:e är en söndag -utbetalning måndag.

          Lönen betalas ut via Nordea, har Du inte Ditt lönekonto i Nordea, använd

         blanketten "Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter".