lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

Friskvård

Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Lunds universitet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme uppmuntra ditt hälsomedvetande samt ge dig möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Universitetets förhoppning är att detta ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, skapa en trivsam arbetsplats med social gemenskap och ökad frisknärvaro. Vi vill också genom satsningarna på friskvård förebygga och minska arbetsskador.