lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Jonas Wisbrant

Fokusområden våren 2022

  • Kommunikations- och nätverksstöd AI Lund - ett öppet nätverk för forskning, utbildning och innovation inom artificiell intelligens som samordnas av Lunds universitet.
  • Kommunikationsfrågor på institutionen för datavetenskap
  • Bistå Institutionen för Elektro- och Informationsteknik i kommunikationsfrågor.
  • Bistå WASP-programmets verksamhet i Lund i kommunikationsfrågor

Kontaktinfomation

E-post Jonas.Wisbrant@cs.lth.se

Telefon 046-222 34 83

Mobil 0730 - 24 96 75

Hämtställe 7

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Besök: E:2184, Ole Römers väg 3, Lund