lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSN15 & TFRG55: Requirements Engineering

This is the home page for these two courses on Requirements Engineering:

  • ETSN15 Requirements Engineering, Level A
  • TFRG55 Requirements Engineering for Digital Systems, Level G2

Requirements Engineering (RE) is the foundation for innovation and decision-making in software development. In this course you will learn theories and methods for how to dig up, understand, write down, check, prioritize, decide on, and track the features and qualities of software products.

Tentorna är nu rättade o resultaten håller på att läggas in i LADOK.

Betygen baseras på tentapoängen för del 2 + del 3 (om minst 50% på del 1) o projektbetyget. Betygsgränserna hittar ni i det detaljerade kursprogrammet på hemsidan.

Facit för del 1 och rättningsmallar för del 2 & 3 finns under Exam.

Tentorna kommer att finnas tillgängliga hos kurssekreteraren (Ulrika Templing) fr o m fredag 8 april.

De som ej blev godkända denna omgång rekommenderas att gå igenom rättningsmallarna, titta på utförd tenta o notera de delar ni behöver plugga mer på, o försök igenom på omtentan i augusti.

Meddelanden

  • Kursbok: Lauesen, "Software Requirements - Styles and Techniques", ISBN 0-201-74570-4. BESTÄLL KURSBOK SNARAST DÅ DET ÄR LÅNG LEVERANSTID!
  • Canvas-sida för ETSN15 resp. TFRG55 (se Student Login till höger) innehåller kursmaterial och användas för gruppindelningar, labanmälan, inlämning av projektleverabler och tentamen. Övrigt material kommer att finnas tillgängligt via denna kurshemsida, dvs föreläsningsbilder o videor, övnings och labuppgifter, projektuppgift etc.

Log

2021-12-22 Preliminärt kursprogram och kursplan nu till höger i "Course Facts"

2022-01-06 Kursplan och projektbeskrivning uppdaterad.

Course facts

Credit points: 7,5 hp

Course period: Study period VT1, 2022

Schema:Time Edit

Head of course: 

Björn RegnellElizabeth Bjarnason

Kursombud:  TBD (C) TBD (D) 

Detailed Course Program:

ETSN15TFRG55

Course Project description:

ETSN15TFRG55

Formal Course Plan:

ETSN15TFRG55

Student Login Canvas:

ETSN15TFRG55