lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

ETSN15: Exam Problems

Old Exams (Extentor)

Kursdeltagarnas förslag på tentamensproblem

Här finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som tidigare (före 2019) lämnats in under kursens gång, tillsammans med lärarekommentarer.

OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. Kurslitteraturen (forskningsartiklar) har varierat mellan åren. Riktlinjerna kring form och innehåll har varierat mellan åren.

2017 HT2: Exam Q1,  Exam Q2 

2016 HT2: Exam Q1,  Exam Q2 (lärarkommentarer läggs upp senast 10 januari -17)

2015HT2

2014HT2

2013HT2(Ny artikel om prioritering i artikelkompendium)

2012HT2(Ny artikel om kreativitet i kravhantering i artikelkompendium)

2011HT2(Någon artikel utbytt i artikelkompendium) 

2010HT2(Några nya artiklar i artikelkompendium) 

2009VT1(Ny form av tentamensproblem, nytt artikelkompendium)

2008VT1(Några nya artiklar i artikelkompendium)

2007VT1(Några nya artiklar i artikelkompendium)

2006VT1(Ny form av tentamensproblem, kryssfrågor, endast 2 inlämningar per grupp) 

2005VT1 

2004VT1