lu.se

Denna sida på svenska This page in English

C++, Helsingborg

Aktuella nyheter

 

Tid och plats för sista redovisningstillfället är som tidigare angetts:
tisdag 14 jan sal C524 kl 10.15-12.00, 13.15-15.00
Redovisningstillfällena är till för de som varit aktiva på laborationerna och kräver särskild anmälan enligt följande:
Arkivera källkoden till de labbar gruppen vill redovisa i zip-filer. Skicka ett e-brev till eda623@cs.lth.se och bifoga .zip-filerna. Subjectraden i brevet ska se ut så här:
labb by SAM-id1 SAM-id2 (eller:
labb by SAM-id)
Ange i brevet vilka som ingår i gruppen, utvecklingsmiljö och vilka labbar som skall redovisas.
Anmälan skall ske senast 08.30 dagen för redovisningstillfället.
En köordning görs upp beroende på antal färdiga labbar och anmälningstid.

Flera har anmält att deras projekt-redovisningar krockar med sista dagen för inlämningsuppgifterna. En allmän dispens ges därför och sista inlämningsdatum har förskjutits ytterligare till torsdag 19 december. Rättningen av uppgifter inlämnade efter måndag kommer dock troligen inte att ske förrän i början av januari.

Ändrad tid för frågor rörande kursmaterialet och inlämningsuppgifterna:  tis 10/12 kl 13.30 - 15.30 i C647.

Lite intressanta länkar rörande C++ finns tillgängliga under Länkar till vänster. Innehållet är hämtat från hemsidan för motsvarande kurs i Lund (EDA031).

Inlämningsuppgifterna finns tillgängliga under länken till vänster. Sista inlämningsdatum har förskjutits till måndag 16 december.

De som sitter i labblokalen utanför sin ordinarie labbtid: tänk på att de som har labbtiden har företräde både när det gäller plats och tid från labbhandledarna.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2013

Schema (TimeEdit)
Klicka här!

Obligatorisk för: IDA3, IEA3

Kursansvarig:
Lars-Ove Dahlin

E-post:
Lars-Ove.Dahlin@cs.lth.se

Kursprogram: Kommer i samband med kursstart.

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!