lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Allt under samma tak

2015-05-11

På forskningsinstitutet MAPCI i Lund finns det mesta under ett och samma tak

Sten Minör, ledare för innovationsarbetet och Björn Landfeldt föreståndare och vetenskaplig ledare, vid MAPCI

I en tid då de flesta projektorganisationer är utspridda och samverkar virtuellt gör MAPCI, Mobile and Pervasive Computing Institute, tvärtom. På Mobilhöjden i Lund har det innovativa forskningsinstitutet samlat nyckelpersoner från olika samverkanspartners under ett och samma tak. – Även om forskare behöver sitta ensamma på sina rum för att kunna jobba, börjar den vetenskapliga processen i möten mellan människor, säger Björn Landfeldt, föreståndare och vetenskaplig ledare för MAPCI.

MAPCI kom igång på allvar för drygt ett år sedan. Sedan dess har det hänt en hel del. Idag finns drygt 20 nyckelpersoner med olika kompetenser och bakgrunder på plats i lokalerna.

Nyligen tillkom ett öppet innovationslaboratorium där företag och offentliga organisationer kan bedriva innovationsverksamhet inom mobil-, moln, och IoT-området. Satsningen går under namnet MAPCI Open Innovation Lab och har beviljats 1,5 miljoner kronor i bidrag av Vinnova.

Flera projekt är redan igång, ett handlar om att minimera energianvändningen vid videoöverföring inom Internet.

– Video över Internet är en riktig miljöbov, vi arbetar med att minska klimatpåverkan och energikostnader och samtidigt spara batteri på plattor och mobiler för att minska laddningsfrekvensen. Här jobbar vi tillsammans med Sony Mobile, berättar Björn Landfeldt.

Ett annat projekt spanar på hur framtidens mobila enhet ska se ut. Nästa steg kan innebära att mobilerna blir mindre och enklare igen.

– Det kan vara bättre att användaren istället hämtar resurserna som behövs trådlöst utifrån. Vi bygger lösningar där resurserna anpassas automatiskt till det som den enskilde behöver för tillfället, säger Björn Landfeldt.

Sten Minör, ledare för innovationsarbetet på MAPCI, kan räkna in flera spännande utvecklingsprojekt.

– Vi har redan etablerat gemensamma projekt med bl a Sony Mobile, Region Skåne, Sensative AB, Ericsson, SABO, Växjöbostäder, Helsingborgshem, Husqvarna, Tieto, Softhouse, Addalot Consulting och Lunds Tekniska Högskola. Det pratas ofta om vikten av samverkan mellan industri, akademi och den offentliga sektorn. Frågan är hur många teorier som omsätts i praktiken. Hos oss är det mindre snack och mer verkstad

I kraft av MAPCI:s nya innovationslabb hoppas de kunna attrahera fler nya verksamheter.

– Vi samarbetar i en mix av startups, storbolag, akademi och teknikmottagare inom industri och offentlig sektor. Det är i skärningspunkterna inom den samverkan som nya innovativa produkter och tjänster kommer att skapas. Däri ligger en stor del av telekomindustrins framtid fastslår Björn Landfeldt.

Fakta om MAPCI:

MAPCI – Mobile and Pervasive Computing Institute är ett forskningsinstitut som bedriver forskning inom mobila system. Centrumbildningen tillhör Lunds universitet och finns på Mobile Heights Center i Lund.

MAPCI startade upp i Maj förra året och kom till efter de omfattande neddragningar som genomfördes på Sony Mobile och dåvarande ST-Ericsson under 2012 och 2103 i syfte att ta tillvara den unika kompetens inom mobila system som finns samlad i regionen.

Institutet finansieras med hundra miljoner kronor över tio år av Sony Mobile, Region Skåne, Ericsson och Lunds universitet.

Fotnot: Denna text var tidigare publicerad i Framtidens forskning.
Back to list.