lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Koncentrat av examensarbeten

2015-05-29

I slutet av vårterminerna presenteras många examensarbeten av studenter på Lunds Tekniska Högskola. På institutionen för datavetenskap presenteras till exempel inte mindre än 21 examensarbeten en och samma dag - den 4 juni.

Bland exjobben som presenteras finns bland annat en grafisk editor för Internet of Things-system, aktivitetsloggning av patienter med njurproblem samt maskinlärningstekniker för kundrekommendationer.

Också i på LTH:s campus i Helsingborg koncentreras presentationerna av examensuppsatserna, i det här fallet till tre dagar. Den 3-5 juni går det att få veta mer om allt från den återvinningsbara produkten bitumen och vinterunderhåll på järnväg till möjligheter och hot med utländsk arbetskompetens i den svenska byggsektorn. Totalt 42 examensarbeten presenteras under dessa tre dagar.

Läs mer:

http://www.hbg.lth.se/index.php?id=106927

http://www.lth.se/programvaruportalen/kalender/?event=twenty-one-master-thesis-seminairs-at-computer-science

 
Back to list.