lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Funktioner och roller inom institutionen för datavetenskap

På den här sidan kan du läsa om vem som är ansvarig eller kontaktperson för olika sakfrågor inom institutionen.

Prefekt
Martin Höst

Biträdande prefekt
Görel Hedin

Studierektor för grundutbildning
Roger Henriksson

Studierektor för forskarutbildning:
Per Runesson

Examensarbeten
Flavius Gruian (koordinator)
Birger Swahn (administratör)

Expedition
Ulrika Templing, kursadministratör

Skyddsombud
Anders Bruce, forskningsingenjör

Ekonom
Christel Frick Narvå

IT-samordnare
Peter Möller

Kommunikatör
Jonas Wisbrant