lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Open Positions at Computer Science

The Department of Computer Science conducts research in close collaboration with industry partners and universities throughout the world. We recruit researchers and doctoral students in an international labor market. On these pages we inform about the open positions that are currently advertised.

Institutionen för datavetenskap söker 3-4 amanuenser inom utbildning

Arbetsuppgifter

Medverka vid undervisning/laborationer/övningar/examination.
Medverka vid kursutveckling.
Amanuenserna kommer huvudsakligen att hjälpa till med undervisning i institutionens kurser samt assistera kursansvariga med relaterade arbetsuppgifter, till exempel bedömning av inlämningsuppgifter, rättning av tentamina, frågestunder, kursutveckling och annat beroende på det aktuella behovet.

Krav

  • Bara den som är antagen till och inskriven på utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (examen får ej vara uttagen).
  • God bredd på och betyg från kurser inom datavetenskap.
  • Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens inom datavetenskap, timanställd övningsassistent eller annan undervisningstjänst.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
  • God förmåga att samverka och skapa goda relationer. 
  • God kommunikativ förmåga. 

Läs mer om tjänsterna och sök på lu.varbis.com.