lunduniversity.lu.se

Computer Science

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Doktorand i e-hälsa

Vi erbjuder en doktorandtjänst till kvalificerade sökande med intresse för programspråk, programvaruteknik, människa-dator-interaktion, distribuerade system och tillämpningar inom e-hälsa för barn. Tjänsten finansieras av det flervetenskapliga forskningsprogrammet eChildHealth, där forskare från bland annat vårdvetenskaper och datavetenskap medverkar. Forskningen bedrivs inom programmets Area VIII, Teknisk Utveckling.

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera IT-stöd för flexibla anpassningsbara e-hälso-tillämpningar, speciellt för att stödja kommunikation mellan familjer och vården. Viktiga komponenter är mänsklig kommunikation (text och video) och överföring av mätvärden, samt tekniker såsom Ubiquitous Computing och Internet of Things för realisering av sådana system. Prototyper utvecklas för olika tillämpningsområden i form av e-hälso-appar och utvärderas från olika perspektiv. Grundidén är att familjer får med sig en surfplatta hem när de lämnar sjukhuset, och får därigenom tillgång till ett antal funktioner som är baserade på familjernas och sjukvårdens behov. Lösningarna utvecklas ovanpå det tekniska ramverket PalCom, en öppen s.k. middleware-plattform för distribuerade system där tillämpningar kan struktureras som kombinerade tjänster.

Fokus för doktorandarbetet är att utveckla stöd för att skapa och uppdatera interaktiva e-hälso-tillämpningar. Målet är att göra det möjligt att snabbt, enkelt och säkert kunna skapa och vidareutveckla tillämpningar anpassat till familjernas och sjukvårdens behov. Specifika problem som kommer att adresseras är:

  • design av domän-specifikt, komponent-baserat språk för att konstruera användargränssnitt
  • utveckling av generisk responsiv webb-klient som interpreterar det domän-specifika språket
  • versionering av återanvändbara komponenter för användargränssnitt
  • utveckling av exempel-tillämpningar i e-hälsa för att utvärdera språket
  • utveckling av stöd för konsistent konfiguration av dessa tillämpningar, och automatiserad uppdatering av mjukvaran vid vidareutveckling

Om intresse finns kan även utnyttjande av maskininlärning ingå, t.ex. för att prediktera lämpliga tidpunkter för uppdateringar.

Som doktorand blir du anställd på institutionen för datavetenskap vid LTH och du kommer att ingå i forskargruppen Software Development and Environments. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra forskare och doktorander. Genom projektet får du även kontakter och samarbete med forskare och doktorander vid andra fakulteter och på region Skåne, samt med näringslivet. Du kommer att presentera dina resultat både i mindre sammanhang (workshops, temadagar) och på internationella konferenser. Som doktorand tar du också forskarkurser som ger bredd och djup i din forskning. Du medverkar i undervisningen vid institutionen (högst 20%).

En lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörs- eller masterutbildning i något av programmen D, C, Pi, eller motsvarande. För mer detaljer, se utlysningen. Du kan söka tjänsten innan din examen är helt klar, men du behöver i så fall vara i slutfasen. Du behöver ha examen för att tillträda tjänsten. Ingångslönen som doktorand på datavetenskap är för närvarande 31200 per månad.

Huvudhandledare: Prof. Görel Hedin (Web, Mail)

Biträdande handledare: Dr. Björn Johnsson (Web, Mail)

Mer info

Se formell utlysning med information om hur du skriver din ansökan.

Sista ansökningsdatum: 30 mars 2021

Mer information om att vara doktorand på LTH.

Den allmänna studieplanen för ämnet datavetenskap på LTH.