lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Script

Här finns en samling [bash] script jag skrivit. De handlar alla om säkerhet och nätverk för Mac OS X.

Gemensamt för alla är att de förutsätter en hyggligt hög nivå av kunnande. Man bör känna sig någotsånär hemma i Terminalen och vet hur man blir "root". "#" innebär en root-prompt, medan "$" är en vanlig prompt.

Gemensamt för mina script är:
• datafiler lagras i /Library/cs.lth.se med underkataloger
• scripten ligger i /usr/bin
• de har en launchd-komponent som sköter om automatisk körning
  (ligger i /Library/LaunchDaemons)
• de samlagrar geo-information om var i världen en IP-adress finns i filen:
   /Library/cs.lth.se/ip_cache.txt
• scripten uppdateras med script.sh -u
• uppdateringen verifieras med checksummekontroll (sha1)

Kommentarer mottages med tacksamhet!

 

GeekTool

Många av mina script kan med fördel användas tillsammans med GeekTool. Detta är ett verktyg med vilket man kan visa tre typer av saker på skärmen: 

  1. Outputen från ett script (det jag brukar använda)
  2. En bild. Man kan t.ex. regelbundet hämta en bilden från en trafikkamera och få se den på skärmens bakgrund
  3. Innehållet i en fil. Ett bra exempel är en loggfil som man då kan följa 

Notera dock att man inte kan interagera (t.ex. klicka) på det som visas – det är enbart en visning. Men i en del fall kan det vara mycket användbart.

Klicka på Screencast-bilden till höger för att se en kort introduktion till hur man använder GeekTool!

GeekTool finns i och för sig på App Store, men undvik den versionen. Gå till projektets hemsida i stället:

http://projects.tynsoe.org/en/geektool/

 

Bli root

Att vara root är ofta mer eller mindre nödvändigt. Antingen blir man root ”hela vägen” eller så blir man (eller är) en användare med administratörsbehörighet och kör sudo.

Att bli root i terminalen:

Först måste du veta om det kontot du kör på är ett konto med administratörsrättighet (tekniskt: om kontot finns med i gruppen wheel). Om kontot har admin.-behörighet räcker det att skriva ”sudo kommando...” eller ”sudo -i” och sedan köra sina kommandon.

Är kontot inte har admin.-behörighet måste du först bli ett konto som har det:
su adminkontonamn” och sedan ”sudo kommando...” eller ”sudo -i”.