lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

tsm_check

Här på Datavetenskap använder vi IBM:s ”Tivoli Storage Management” (TSM) som backupsystem.

TSM är ett mycket bra och robust backupsystem, men tyvärr är användarbiten av systemet rätt lusig. Exempelvis berättar den ingenting för användaren om huruvida det har skett en backuptagning (eller inte). Därför har vi utvecklat egna bash-script för det. Tomas Richter har skrivit ett script för Linux och jag ett för Mac-klienter (vilket är det jag pratar om här).

Att installera TSM på en Mac är något som jag inte berör på den här webbsidan utöver att ha med en kopia av mitt installationsscript. Scriptet förutsätter en filserver som vi har på Datavetenskap och kommer även att installera Growl. Det är dock inte svårt att anpassa för de egna behoven om man så önskar!

 

Hur det fungerar

Scriptet, tsm_check, ligger i /usr/local/bin och körs av cron var femte minut. Den tittar då i loggfilen (/Library/Logs/tivoli/tsm/dsmsched.log – endast root kan läsa denna fil) och letar efter vissa nyckelfraser, exempelvis ”completed successfully”.

När en backup har gått framgångsrikt berättas detta för användaren med hjälp av Growl/growlnotify (som man alltså måste ha). Dessutom skapas ett antal filer i katalogen /CS/Backup:
Backed_up_nodnamn_datum.txt
Bigfiles_nodnamn_datum.txt
Errors_nodnamn_datum.txt
TSM_diary_nodnamn.txt

Dessa filer berättar för användaren vilka filer som backats en viss dag, vilka som var > 10 MB och vilka fel som eventuellt skett. Syftet med dessa filer är att göra det möjligt och enkelt för användaren att se vad som händer med backupen. 

Dagboksfilen loggar vilka meddelanden som visats för användaren och när de visades. Den berättar också om nästa finess:

Automatisk uppdatering

När scriptet är mer än en vecka gammalt kollar det om det finns en ny version och installerar i så fall  den nya (med checksummekontroll så att det blir rätt). 

Dessutom läggs ett antal filer i katalogen /CS: PDF-dokument som berättar om backupsystemet, vilka filer som kommer med (och inte) samt hur man (själv) läser tillbaka saker.

 

Rapporteringen

tsm_check rapporterar normalt via sitt cronjobb och använder då Growl och growlnotify som är kommandoradskomponent till Growl. Men tsm_check kan också köras interaktivt i ett terminalfönster (av en administratörsanvändare).

Följande optioner kan anges antingen i cron eller i terminalkörning:
-s: 'sticky', gör att meddelandefönstret stannar kvar (default)
-n: inte 'sticky', meddelandefönstret försvinner efter 15 sekunder
-l: presenterar ett kort meddelande som endast säger 'Backup Successful'
-L: ”Long report”: berättar hur många filer, hur många MBytes och hur lång tid det tog
-t: berättar när meddelandet visades. Används mest för debugging
-S: kompletterar rapporten med talsyntes av meddelandet
-u: uppdaterar tsm_check-scriptet. Måste köras av root

 

Var scriptet bor

Rättigheter å sånt

Vi på Datavetenskap har skrivit det och har copyright på det men det är fritt att använda och förbättra det gärna! :-) Kommer ni på något som borde vara med, eller något som är fel så blir jag/vi glada att höra det!

 

Extra information

Vi har skrivit extra information som skjuts ut till klienterna och hamnar i katalogen /CS. Av smidighetsskäl finns de även här:

About the TSM Backup

Deselect files from the TSM Backup

How to restore files from the TSM backup

How to restore files from the TSM backup using CLI

TSM and Security

 

Slutligen: om du vill tvinga en backup-körning, bli root och skriv:
dsmc incremental
i ett terminalfönster – eller kör det grafiskt med hjälp av ”TSM for administrators”
(båda varianterna kräver att man känner till admin-konto/lösenord)